Page 127 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 127

Wyposażenie dodatkowe

Modulens G

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI              ZESTAWIENIE                                 PAKIET  INDEKS
                         Modulens G AGC 25/V160 SL/DIEMATIC iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny ze
MODULENS G AGC…/V 160 SL - PRZYKŁAD KONFIGURACJI zintegr. podg. c.w.u.                              -  100018117
                         Rama montażowa z kompletem zaworów wyjście prawe
AGC…/V 160 SL                                                         JA13  100017396
— 1 obieg bezpośredni "grzejnikowy"        CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy             AD284  100018923
                                                               AD251  100013306
                         Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy                      AD252  100013307 3

                         Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik

MODULENS G AGC…/V220 SHL - PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZESTAWIENIE                                 PAKIET  INDEKS  Stojące gazowe kotły kondensacyjne
                         Modulens G AGC 35/V220 SHL/DIEMATIC iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny ze
AGC…/V220 SHL                   zintegr. podgrz. solar.                             -  100018133
— 1 obieg bezpośredni "grzejnikowy"        Wewnętrzny zespół pompowy dla obiegu z mieszaczem wraz z pakietem uzupeł­
— 1 obieg ogrzewania podłogowego z za­      niającym do AGC                               JA83  7602811A
                         Inisol Uno SLIM 2K-4 Zestaw solarny na dach pochyły pokrycie ceramiczne
  worem mieszającym                                                       -  72M2KSPC
— 1 obieg solarny                 Rama montażowa z kompletem zaworów wyjście lewe               JA135  7793358
                                                                JA35  100017827
                         Zestaw uzupełniający ramę montażową do JA83                 AD285  100018924

                         CDI-D Programowalny czujnik pokojowy

                                                                   www.dedietrich.pl 127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132