Page 132 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 132

od 5,8                  Kompaktowe kotły kondensacyjne ze zintegrowanym olejowym palnikiem
               do18,3 kW                  nadmuchowym i podgrzewaczem c.w.u.

                                  CFU C Condens

                                  CFU C 19/VEL 110SL

               STANDARD                  — Kocioł o konstrukcji modułowej z emaliowanym pod­     krywą kotła, o niskiej emisji NOx i CO, spełniający najsu­

                                    grzewaczem c.w.u. o pojemności 110 litrów z wężow­     rowsze wymagania

                                    nicą, umieszczonym pod kotłem dla utworzenia kolum­ — Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym

                                    ny o jednolitym wyglądzie                  E-pilot to sterowania obiegiem bezpośrednim i opcjonal­

                                    — Ochrona przy pomocy anody magnezowej           nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo­

                                    — Przewody połączeniowe kocioł-podgrzewacz z modu­     wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi

                                    lującą pompą ładującą o wskażniku energochłonności Jednostka dostawy: 4 pakiety
                                    pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,

                                    regulowane nóżki

                                    — Podłączenie do komina: homologacja B23, B23P, C13, C33,
                                     C53, C63, C93

                                    — Zgodność z wymaganiami dyrektyw ERP:

4                                    - sprawność przy 30% (powrót 30°C) do 101,5%

                                    - klasa B efektywności ogrzewania

                                    — Korpus kotła wykonany z żeliwa eutektycznego, z trzy­

                                    ciągowym przepływem spalin dla cichej pracy,

                                    — Wymiennik-kondenser z kompozytu

Olejowe kotły kondensacyjne                       węglowo-ceramicznego o wysokiej kwasoodporności,

                    CE 0085CQ0002          oferujący podwyższoną przewodność cieplną

                                    — Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po­                   Zaleta produktu

               WYMIARY                                                                  Rozwiązanie kompaktowe
                                                                                     z podgrzewaczem c.w.u.
               1 Zasilanie c.o.          G1"                                                  i zintegrowanym palnikiem

               2 Powrót z c.o.           G1"

               4 Króciec spalin (mm)        Ø 80

               5 Wlot wody zimnej         G1"

               6 Wypływ c.w.u.           G1"

               7 Powrót z cyrkulacji        G3/4"

                  Zawór spustowy, podłą­
               8 czenie przewodu (Ø wewn. Ø14

                  w mm)

               9     Odprowadzenie konden­   -
                    satu

               (2) Regulowane nóżki (mm): 10 - 30

                                          A B I K

                                           CFU C        1095    166                     164 136
                                         19/VEL110SL

               DANE TECHNICZNE

               Kondensacja                Maksymalna temp robocza: 90°C   Termostat zabezpieczający: 110°C
               Średnia temperatura robocza:
               Tmax: 90°C, Tmin: 30°C           Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3 wg EN 267

                                    Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B23, B23P, C13, C33, C53, C63, C93

               Model                               CFU C                                  19/VEL 110SL

               Moc znamionowa kotła przy 80°C/60°C (dla c.o.)             kW                                   18,3
               Pojemność podgrzewacza c.w.u.                       l                                  110
               Moc wymiany                                                                    18
               Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203-1)           kW                                   17,5
               Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K                  l/min                                   440
               Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K                                               190
               Straty postojowe przy Δt = 45 K (EN 625)                l/h                                   65,6
               Ciężar netto                           l/10 min                                   263

                                                   W
                                                   kg

               Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. ciepłej wody przy Pn: 45°C, temp. wody grzew­
               czej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u. : 60°C

               CENA NETTO                       CFU C                                        19/VEL110SL
                Konsola sterownicza E-Pilot            Indeks                                         7730639110
                                                                                       28 800
                                          PLN

132 www.dedietrich.pl
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137