Page 137 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 137

Wyposażenie dodatkowe

CFU C Condens

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI           ZESTAWIENIE                              PAKIET   INDEKS
                      CFU C Condens 24/VEL160SL Kocioł olejowy ze zintegr. podgrz. c.w.u.    -   7730672160
ESSENCIO CONDENS 1ST CONFIGURATION EXAMPLE Płytka + czujnik dla 1 zaworu mieszającego
                      2 x iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy   MY440    7628142
CFU C Condens 24/VEL 160SL         Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A        2 x AD289 2 x S103293
— 1 obieg bezpośredni "grzejnikowy"     Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A              100020167
— 1 obieg ogrzewania podłogowego (z     Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi                   EA143  100020168
                      Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140          EA144  100020164
  zaworem mieszającym)           Zestaw węży połączeniowych kocioł-kolektor               EA140  100020165
                      Grupa bezpieczeństwa do NeOvo, Essencio                EA141
                                                         MY470    7629824  4
                                                         MY480    7629826

                                                                     Olejowe kotły kondensacyjne

                                                              www.dedietrich.pl 137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142