Page 133 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 133

od 5,8                  Kompaktowe kotły kondensacyjne ze zintegrowanym olejowym palnikiem
do 23,1 kW                 nadmuchowym i podgrzewaczem c.w.u.

                    CFU C Condens

                    CFU C (19, 24)/VEL 160SL

                      — Kocioł o konstrukcji modułowej z emaliowanym pod­       rowsze wymagania
STANDARD
                      grzewaczem c.w.u. o pojemności 160 litrów z wężow­     — Podłączenie do komina: homologacja B23, B23P, C13, C33,
                                              Olejowe kotły kondensacyjne
                      nicą, umieszczonym poziomo pod kotłem przy ścianie       C53, C63, C93

                      dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglądzie i zmniej­ — Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym

                      szonej głębokości                        E-pilot to sterowania obiegiem bezpośrednim i opcjonal­

                      — Ochrona przy pomocy anody magnezowej             nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo­

                      — Przewody połączeniowe kocioł-podgrzewacz z modu­       wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi

                      lującą pompą ładującą o wskażniku energochłonności Jednostka dostawy: 4 pakiety
                      pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,

                      regulowane nóżki

                      — Zgodność z wymaganiami dyrektyw ERP:

                      - sprawność przy 30% (powrót 30°C) do 101,5%

                      - klasa B efektywności ogrzewania                                                 4

                      — Korpus kotła wykonany z żeliwa eutektycznego, z trzy­

                      ciągowym przepływem spalin dla cichej pracy,

                      — Wymiennik-kondenser z kompozytu

                      węglowo-ceramicznego o wysokiej kwasoodporności,

                      oferujący podwyższoną przewodność cieplną

    CE 0085CQ0002            — Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po­

                      krywą kotła, o niskiej emisji NOx i CO, spełniający najsu­                 Zaleta produktu

WYMIARY                                                                Podwyższony komfort c.w.u.

1 Zasilanie c.o.          G1"

2 Powrót z c.o.           G1"

4 Króciec spalin (mm)        Ø 80

5 Wlot wody zimnej         G1"

6 Wypływ c.w.u.           G1"

7 Powrót z cyrkulacji        G3/4"

   Zawór spustowy, podłą­
8 czenie przewodu (Ø wewn. Ø14

   w mm)

9   Odprowadzenie konden­    -
    satu

(2) Regulowane nóżki (mm): 10 - 30

                            B I K

                             CFU C        166                164          136
                           19/VEL160SL

                             CFU C        166                164          156
                           24/VEL160SL

DANE TECHNICZNE

Średnia temperatura eksploatacji      Maksymalna temp. robocza: 90°C   Termostat zabezpieczający: 110°C            Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C
Temperatura robocza:
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C           Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3                      Maks. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

                      Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B23, B23P, C13, C33, C53, C63, C93

Model                               CFU C             19/VEL160SL              24/VEL160SL

Moc znamionowa kotła przy 80/60°C (dla c.o.)              kW                 18,3                             23,1
Pojemność podgrzewacza c.w.u.                       l                160                             160
Moc wymiany                                                17,7                             23,1
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203-1)           kW                  21                              23
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K                  l/min                 435                             565
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K                            240                             245
Strata postojowa                            l/h                1,68                             1,68
Ciężar netto                           l/10 min                 279                             307

                                    W/K
                                     kg

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. ciepłej wody przy Pn: 45°C, temp. wody grzew­
czej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u. : 60°C

CENA NETTO                       CFU C                 19/VEL160SL               24/VEL160SL
 Konsola sterownicza E-Pilot            Indeks                  7730639160                7730672160
                                                  31 020                  31 420
                           PLN

                                                                   www.dedietrich.pl 133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138