Page 135 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 135

Wyposażenie dodatkowe

CFU C Condens

                                     ESSENCIO CONDENS - WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

                             Rodzaj obiegu

     Konsola sterownicza

     CFU C 19/24/32     c.w.u.    bezp.    miesz.  bezpośr. +                       bezpośr. + 2x     2x miesz.  4
      CFU C 40/50                         miesz.                          miesz.
E-Pilot   CFU C/VEL     AD212 (1)  fabrycznie (2) MY440 (2)  MY440 (2)                           nie        nie
               AD212 (1)  fabrycznie (2) MY440 (2)                                       2x MY440 (2)
               fabrycznie fabrycznie (2) MY440 (2)  MY440 (2)                        2x MY440 (2)           Olejowe kotły kondensacyjne
                                                                           nie
                                   MY440 (2)                           nie

Regulacja pogodowa :
 (1) Dla umożliwienia programowania funkcji c.w.u., wymagane jest zainstalowanie modulujących termostatów pokojowych AD 288 lub AD 289
 (2) Do ewentualnego uzupełnienia o 1 termostat pokojowy (pakiet AD 140, AD 288 lub AD 289)

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli E-Pilot                                 Pakiet Indeks        PLN

               SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                    AD324      7691375   1 380
                                                            MY440      7628142   1 120
               Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
               pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
               Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
               wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
               gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
               wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
               stalatora.

               Płytka + czujnik dla 1 zaworu mieszającego

               Pozwala sterować zawór mieszający z silnikiem elektromechanicznym
               lub elektro-termicznym. Płytkę umieszcza się w konsoli sterowniczej IniControl 2
               i podłącza przy pomocy złączy wtykowych.

               iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy              AD289       S103293   950
                                                            AD288       S103295  2 170
               Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej    AD247P      100012645P
               wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­                      440
               nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
               cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
               posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
               we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
               zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
               zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
               lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
               dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
               temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
               zamontowany czujnik zewnętrzny.

               iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy

               Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
               wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
               nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
               cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
               posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).
               Możliwe są 3 tryby pracy:
               AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
               przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
               STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
               lub przeciw-zamrożeniową.
               URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
               zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
               nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
               zewnętrzny.

               Termostat pokojowy programowalny przewodowy

               Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
               z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
               pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
               która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
               pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
               nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
               Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
               będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
               beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                                                                www.dedietrich.pl 135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140