Page 123 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 123

od 3,4 do            Stojące gazowe kotły kondensacyjne do c.o. i c.w.u.
  35,6 kW
                Modulens G
  do podłączenia do
      komina       AGC…/B 220 SHL

  lub przew.pow-spal.

                          — Kocioł w komplecie z warstwowym podgrzewaczem
                           c.w.u. emaliowanym, wyposażonym w wymiennik
                           płytowy podłączony do pompy ładującej oraz w wę­
                           żownicę do podłączenia instalacji solarnej

                          — Podgrzewacz umieszczony obok kotła, z prawej lub z le­
                           wej strony, w jednej linii z kotłem

                          — Ochrona antykorozyjna przy pomocy „Titan Active Sy­
                           stem” (anoda niezużywająca się)

                          — Wyposażony w kompletny zestaw solarny: pompę, na­
                           czynie wzbiorcze 12 l (opcjonalnie 18 l), grupę bezpie­
                           czeństwa, odpowietrznik, zbiornik glikolu, regulator so­
                           larny, zawór antyoparzeniowy

                          — Zawór zpustowy, końcówka dla pętli cyrkulacji
                          — Przewody połączeniowe kocioł-zasobnik i czujnik c.w.u.

                           w zakresie dostawy, regulowane nóżki

                          Jednostka dostawy: 4 pakiety
KOMFORT                                                                              3

                                              Stojące gazowe kotły kondensacyjneCE 0085CM0178

                                                                Zaleta produktu

WYMIARY                                                            Wspomaganie solarne w produkcji
                                                                         c.w.u.
1 2 Powrót/zasilanie c.o., ob. bezpośredni G 3/4"
                                                                  Aktywna anoda tytanowa

3 Zasilanie gazem G 1/2"

4  Odprowadzenie kondensatu, przewód PCW Ø
  24 x 19 mm

    Powrót/zasilanie ob. pierw. niezależny pod­
5 6 grzewacz c.w.u. G 3/4" (z pakietem JA10 -

    opcja)

  Zasilanie/powrót z c.o., ob. miesz. G 3/4"

  (z pakietem JA 83: Zestaw przewodów ruro­

78 wych wewn. z zaworem 3-drogowym z siłow­
  nikiem i pompą, lub z pakietem JA 7: tylko ze­

  staw przewodów rurowych – wyposażenie

  dod.)

10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4"

11 Wypływ ciepłej wody użytkowej G 3/4"

12 Powrót z pętli cyrkulacji G 3/4"

13 Zawór spustowy c.w.u. z końcówką  Ø zewn.
  14 mm

14 Wlot wężownicy solarnej Cu Ø 18 mm

15 Wylot wężownicy solarnej Cu Ø 18 mm

16 Podłączenie koncentr. przew. pow.-spal. Ø
  60/100 mm

(1) Zakres regulacji nóżek od 10 do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotła AGC                              15 /B 220 SHL             25 /B 220 SHL    35/B 220 SHL

Znamionowa moc cieplna kotła przy 50/30°C           kW 15,8 25,5 35,9

Pojemność podgrzewacza c.w.u.                 l 219,7                     219,7        219,7

Objętość solarna/objętość wspomagania             l 92,4/127,3                   92,4/127,3     92,4/127,3

Moc wymiany c.w.u.                       kW 15 28 32

Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K      l/10 min         200                  240 260

Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K               l/h 370 690 790

Wydajność początkowa przy Δt = 30 K wg EN 13203        l/min          20                   24               26

Współczynnik strat ciepła                   W/K 2,09 2,09 2,09

Ciężar netto AGC… V/B                     kg 171/174                    174/177       174/177

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

CENA NETTO                        AGC      15/B 220 SHL              25/B 220 SHL    35/B 220 SHL
                           Indeks         100018127               100018131      100018135
                                        29 190                 29 360       30 010
                           PLN

                                                                  www.dedietrich.pl 123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128