Page 118 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 118

Stojące gazowe kotły kondensacyjne      od 3,4 do              Stojące gazowe kotły kondensacyjne do c.o. i c.w.u.
                       35,6 kW
    KOMFORT                               Modulens G
                             do podłączenia do
                                komina    AGC…/V 100 HL

                            lub przew.pow-spal.          — Kocioł w komplecie z warstwowym podgrzewaczem
                                                 c.w.u. emaliowanym, wyposażonym w wymiennik
                 3                                płytowy podłączony do pompy ładującej

                                                — Podgrzewacz umieszczony pod kotłem dla stworzenia
                                                 „kolumny” o jednolitym wzornictwie

                                                — Ochrona antykorozyjna przy pomocy „Titan Active Sy­
                                                 stem” (anoda niezużywająca się)

                                                — Zawór spustowy, końcówka dla pętli cyrkulacji
                                                — Przewody połączeniowe kocioł-zasobnik i czujnik c.w.u.

                                                 w zakresie dostawy, regulowane nóżki
                                                Jednostka dostawy: 3 pakiety bez przewodu
                                                powietrzno-spalinowego

                       CE 0085CM0178

                 WYMIARY                                                               Zaleta produktu

                                                                                       Wysoka wydajność c.w.u.
                                                                                       Aktywna anoda tytanowa

                 1 2 Powrót/zasilanie c.o., ob. bezpośredni G 3/4"

                 3 Zasilanie gazem G 1/2"

                 4  Odprowadzenie kondensatu, przewód PCW Ø
                   24 x 19 mm

                   Zasilanie/powrót z c.o., ob. miesz. G 3/4"

                   (z pakietem JA 83: Zestaw przewodów ruro­

                 78 wych wewn. z zaworem 3-drogowym z siłow­
                   nikiem i pompą, lub z pakietem JA 7: tylko ze­

                   staw przewodów rurowych – wyposażenie

                   dod.)

                 10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4"

                 11 Wypływ ciepłej wody użytkowej G 3/4"

                 12 Powrót z pętli cyrkulacji G 3/4"

                 13 Zawór spustowy c.w.u. z końcówką  Ø zewn.
                   14 mm

                 16 Podłączenie koncentr. przew. pow.-spal. Ø
                   60/100 mm

                 (1) Zakres regulacji nóżek od 10 do 30 mm

                 DANE TECHNICZNE

                 Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
                 Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

                 Typ kotła AGC                               15 /V 100 HL                25 /V 100 HL 35 /V 100 HL

                 Znamionowa moc cieplna kotła przy 50/30°C              kW         15,8              25,5     35,9
                 Pojemność podgrzewacza c.w.u.                      l        100,5             100,5     100,5
                 Moc wymiany c.w.u.
                 Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K         kW          15               28      32
                 Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K               l/10 min          210              255      280
                 Wydajność początkowa przy Δt = 30 K wg EN 13203                      370              690      790
                 Współczynnik strat ciepła (UA_S)                   l/h          21              25,5      28
                 Ciężar netto AGC… V                        l/min         1,38              1,38     1,38
                                                              111              114      114
                                                   W/K
                                                    kg

                 Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
                 c.w.u.: 60°C

                 CENA NETTO                        AGC       15/V 100 HL                 25/V 100 HL  35/V 100 HL
                                            Indeks         100018107                  100018109   100018111
                                                         21 150                   21 340    22 340
                                            PLN

118 www.dedietrich.pl
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123