Page 119 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 119

od 3,4 do             Stojące gazowe kotły kondensacyjne do c.o. i c.w.u.
  35,6 kW
                 Modulens G
  do podłączenia do
      komina         AGC…/VL 160 SL

  lub przew.pow-spal.               — Kocioł w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio­
                            wanym o pojemności 160 l
                            z wężownicą, umieszczonym pod kotłem i tuż przy ścia­
                            nie dla stworzenia „kolumny” o jednolitym wyglądzie

                          — Ochrona antykorozyjna przy pomocy „Titan Active Sy­
                            stem” (anoda niezużywająca się)

                          — Zawór spustowy, pętla cyrkulacji, przewody połączenio­
                            we kocioł-zasobnik i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
                            regulowane nóżki

                          Jednostka dostawy: 3 pakiety bez przewodu
                          powietrzno-spalinowego
KOMFORT                                                                            3

                                              Stojące gazowe kotły kondensacyjneCE 0085CM0178

WYMIARY                                                            Zaleta produktu

                                                                   Wysoka wydajność c.w.u.
                                                                   Aktywna anoda tytanowa

1 2 Powrót/zasilanie c.o., ob. bezpośredni G 3/4"

3 Zasilanie gazem G 1/2"

4  Odprowadzenie kondensatu, przewód PCW Ø
  24 x 19 mm

  Zasilanie/powrót z c.o., ob. miesz. G 3/4"

  (z pakietem JA 83: Zestaw przewodów ruro­

78 wych wewn. z zaworem 3-drogowym z siłow­
  nikiem i pompą, lub z pakietem JA 7: tylko ze­

  staw przewodów rurowych – wyposażenie

  dod.)

10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4"

11 Wypływ ciepłej wody użytkowej G 3/4"

12 Powrót z pętli cyrkulacji G 3/4"

13 Zawór spustowy c.w.u. z końcówką  Ø zewn.
  14 mm

16 Podłączenie koncentr. przew. pow.-spal. Ø
  60/100 mm

(1) Zakres regulacji nóżek od 10 do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotła AGC                              15 /VL 160 SL             25 /VL 160 SL    35 /VL 160 SL

Znamionowa moc cieplna kotła przy 50/30°C           kW 15,8 25,5 35,9

Pojemność podgrzewacza c.w.u.                 l 159 159 159

Moc wymiany c.w.u.                       kW 14,5 23 25

Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K      l/10 min         240                  245 245

Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K               l/h 350 560 610

Wydajność początkowa przy Δt = 30 K wg EN 13203        l/min          20                   24 24,5

Współczynnik strat ciepła (UA_S)                W/K 1,67 1,67 1,67

Ciężar netto AGC… V                      kg 141 144 144

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

CENA NETTO                        AGC      15/VL 160 SL              25/VL 160 SL    35/VL 160 SL
                           Indeks          7600868                7600908       7600910
                                        22 280                 22 460       23 320
                           PLN

                                                                  www.dedietrich.pl 119
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124