Page 33 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 33

od 80 do 592    Kompletne systemy kaskadowe składające się z 2 do 8 kotłów
   kW
       Evodens Pro
• 4 kotły
       AMC (45, 55, 65, 90, 100, 115, 135, 160) montowane w kaskadzie

                    Moc (80/60°C) Typ kotła Nat. przepł. wody Δt         Indeks               PLN     1
                       [kW]           = 20 K [m3/h]        RG.0160kW.40000
                       160    AMC 45       6,86         RG.0244kW.04000             nz     Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                            AMC 65                  RG.0336kW.00400             nz
                       244    AMC 90       10,46         RG.0428kW.00040             nz
                            AMC 115                  RG.0592kW.00004             nz
                       336   AMC 160       14,4                             nz

                       428             18,34

                       592              26,2

• Wymiary

Legenda

                                        EVODENS PRO AMC ACCESSORIES EXCEPT REGULATIONS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ REGULACJI

Akcesoria                                             Pakiet            Indeks   PLN

       Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115                       HC139            100002310  1 830

       Zestaw podłączeń hydraulicznych zawiera: zawór odcinający zasilania 5/4" zintegro­ HC139A            S101645   2 280
       wany z zaworem uzupełniania i spuszczania zładu, zawór odcinający powrotu 5/4"
       z zaworem bezpieczeństwa 3 bar oraz podłączeniem pod naczynie przeponowe, zawór
       odcinający do gazu 3/4".

       Armatura podłączeniowa kotła pod izolację skrzynkową do AMC/MCA 45-115

       Zestaw podłączeń hydraulicznych do AMC 135/160                   EH680            7637550     3 750

       UPM2 25-70-130 Pompa kotłowa modulowana klasy A z przyłączami i okablowaniem                   S101614     2 510
       do AMC/MCA 45, 65                                                7608398     2 650
                                                                7637223     3 650
       UPML 25-105 130 Pompa kotłowa modulowana klasy A z przyłączami i okablowaniem
       do AMC/MCA 90, 115

       UPMXL 25-105 180 Pompa kotłowa modulowana klasy A z przyłączami i okablowaniem
       do AMC 135/160

       Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h)              GV45             100019346    2 110
       Sprzęgło hydrauliczne 80/60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h)            GV46             100019347    2 730
       Sprzęgło hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h)             GV47             100019348    3 550

       Zestaw przezbrojeniowy na propan blok gazowy do AMC/MCA/C140 90                         7606393     1 370

                                                                www.dedietrich.pl   33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38