Page 31 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 31

od 80 do 592    Kompletne systemy kaskadowe składające się z 2 do 8 kotłów
   kW
       Evodens Pro

       AMC (45, 55, 65, 90, 100, 115, 135, 160) montowane w kaskadzie

       — Systemy kaskadowe AMC 45 do 160 są dostępne        kl. A o współczynniku efektywności energetycznej   1
        w 3 wersjach:                       EEI<0,23  
        - LW: do zawieszenia w rzędzie na ścianie         - zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania,
        - LV: montaż wolnostojący na podłodze w jednym      wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem na­
        rzędzie                          pełniania i opróżniania, zaworem odcinającym, za­
        - RG: montaż wolnostojący na podłodze tyłem do      worem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i re­
        siebie                          dukcją do podłączenia naczynia wzbiorczego) oraz
                                     zaworem gazowym 
       — Systemy te zawierają:                   - listwę do montażu naściennego dla wersji LW
        - sprzęgło hydrauliczne DN65 (DN100 powyżej 460      lub dla wersji LV (RG) wsporniki montażowe z pod­
        kW)                            stawą montażową kotłów 
        - kolektor podłączenia kotłów zawierający przewo­     - czujnik temp zewnętrznej AF60, czujnik zasilania +
        dy połączeniowe zasilania i powrotu z c.o. Ø 65 mm    tuleja zanurzeniowa i kabel połączeniowy S-BUS
        (Ø 100 dla AMC 135 i 160), przewody zasilania ga­     między kotłami
        zem Ø 50 mm (Ø 65 dla AMC 135 i 160) i wymagane      - komplet izolacji termicznej wszystkich elementów
        kołnierze ślepe                      systemu kaskadowego (w tym izolacja sprzęgła)
        - jeśli wymagany ze względu na konfigurację kotłów    - komplet nóżek regulowanych dla zestawów stoją­
        (w linii lub nieparzyście tyłem do siebie), zestawy    cych
        zaślepiające wolne podłączenia kotła na kolektorze
        - modulowane pompy kotłowe obiegu pierwotnego               Zaleta produktu
PROJEKT

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
 PRZYKŁADOWE ZESTAWY ''KASKAD'' W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KOTŁÓW                Modułowość w odpowiedzi
                                                    na duże moce
– W rzędzie na ścianie: “LW”

• 2 kotły   Moc (80/60°C)                   Nat. przepł. wody Δt
          [kW]                       = 20 K [m3/h]
               Typ kotła                        Indeks      PLN

       80 AMC 45                       3,43       LW.0080kW.20000 nz

       122 AMC 65                       5,23       LW.0122kW.02000 nz

       168 AMC 90                       7,2       LW.0168kW.00200 nz

       214 AMC 115                      9,17       LW.0214kW.00020 nz

       296 AMC 160                      13,1       LW.0296kW.00002 nz

• 3 kotły   Moc (80/60°C)                   Nat. przepł. wody Δt
          [kW]                       = 20 K [m3/h]
          120   Typ kotła                  5,14       Indeks   PLN
                                           LW.0120kW.30000
          183    AMC 45                   7,84    LW.0183kW.03000 nz
               AMC 65                         LW.0252kW.00300 nz
          252    AMC 90                   10,8    LW.0321kW.00030 nz
               AMC 115                         LW.0444kW.00003 nz
          321   AMC 160                   13,76             nz

          444                         19,65

• 4 kotły   Moc (80/60°C)                   Nat. przepł. wody Δt
          [kW]                       = 20 K [m3/h]
          160   Typ kotła                  6,86       Indeks   PLN
                                           LW.0160kW.40000
          244    AMC 45                   10,46    LW.0244kW.04000 nz
               AMC 65                         LW.0336kW.00400 nz
          336    AMC 90                   14,4    LW.0428kW.00040 nz
               AMC 115                         LW.0592kW.00004 nz
          428   AMC 160                   18,34             nz

          592                          26,2

• Wymiary

                                           www.dedietrich.pl             31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36