Page 28 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 28

1

                                                                        AMC (45, 55, 65, 90, AMC 135, AMC 160             AMC (45, 55, 65, 90, 100,
                                                                           100, 115)                         115, 135, 160) montowa­
Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                   PROJEKT                                                                                     ne w kaskadzie

                         Evodens Pro          Moc znamionowa Palnik gazowy  mo­  Możliwa praca      Do podłączenia do  Konsole sterowni­  Produkcja c.w.u.     Strony
                                  konfigurowany w systemach      dulujący    z gazem ziemnym       komina lub prze­      cze     w niezależnym
                      Kocioł AMC 55 może być                                         wodu pow.-spal.           podgrzewaczu po­       29
                   (*)                            kaskadowych   zamienniei pzrkooptałneemmAMC 65.(układ szczelny)   zob. rozdz. 8  jemnościowym        30
                                                                                     zob. rozdz. 8 lub podgrzewaczu       31
                   TYLKO OGRZEWANIE                                                          zob. rozdz. 8 do natychmiasto­    zob. rozdz. 7
                                                                                            wego wytwarzania       33
                   AMC 45 do 115         8 do 107          x           x             x
                                                           x             x                        c.w.u.
                   AMC 130 i AMC 160       29,5 do 147,6       x
                                                           x             x                    x (zob. rozdz. 9 i 10)
                   AMC 45 do 160 zamontowane   80 do 592         x
                   w kaskadzie (*)                                                                  x (zob. rozdz. 9 i 10)

                                                                                            x (zob. rozdz. 9 i 10)

                   SYSTEMY SPALINOWE EVODENS PRO

                   Wyposażenie dodatkowe i przykłady konfiguracji dla Evodens Pro

28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33