Page 29 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 29

od 9,1 do             Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
 109,7 kW
                Evodens Pro
podłączenie do komina
lub systemu pow-spal.     AMC (45, 55, 65, 90, 100, 115)

                          — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny przystosowany      metalowych, modulujący od 21 do 100% mocy
                           do spalania gazu z 20% domieszką wodoru           — Ciśnienie zasilania gazem E: 20 mbar
                                                         — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                          — Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi z możliwością     — Niska emisja zanieczyszczeń
                           przestawienia na propan                   — Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, wyposażo­

                          — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo­       ny w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami od­
                           walną elektroniczną regulacją pogodową, przystoso­       prowadzania spalin pod ciśnieniem, jako zabezpieczenie
                           waną do konfiguracji układów kaskadowych oraz do łą­      przed brakiem ciągu i do pracy kaskadowej ze wspólnym
                           czenia z termostatem modulującym Smart TC umożli­       odprowadzaniem spalin
                           wiającemu łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli    — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo­
                           pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart­  nem odprowadzającym kondensat
                           fonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Andro­    — Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako wyposa­
                           id lub iOS                           żenie dodatkowe
                                                         — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocą
                          — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania     bramki GTW08 – bramka dostępna jako wyposażenie do­
                           łączonymi systemami ogrzewania                 datkowe
                                                         — Model AMC 100 dostępny od 3Q 2023
                          — Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.
                           z unikalną 7-letnią gwarancją                         Zaleta produktu

                          — Sprawność przy częściowym obciążeniu do 108,9%
                          — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                          — Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze

                           stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien
PROJEKT                                                                                    1

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0063CS3928

WYMIARY                                                                 Kompaktowe rozwiązanie systemów
                                                                            kaskadowych

2 Zasilanie c.o. R 1 1/4

4 Zasilanie gazem R 3/4

6 Powrót z c.o. R 1 1/4

   Odprowadzenie kondensatu (syfon i wąż od­
8 prowadzający pierścieniowaty Ø  25 mm

   zewn. w dostawie)

    Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­

9   dzający powietrze
    Ø 80/125 mm dla AMC 45

    Ø 100/150 mm dla AMC 55, 65, 90, 100 i 115

DANE TECHNICZNE

Kondensacja          Maksymalna temp robocza: 90°C        45-90)                       C63, C93
Średnia temperatura robocza:  Max. ciśnienie robocze: 4 bar        Stopień ochrony: IPX4D (B23, B23p, B33
Trob_max: 85°C         Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz       redukuje do IP20)                       90
Trob_min: 25°C         Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P (Ls tylko AMC Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C53,           -

Model                            AMC      45 55 65                       15,8-89,5      100       115
                                                                 14,1-84,2        -        -
Klasa efektywności energetycznej                          A      A              A
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max          kW      9,1-42,4  12,3-58,6          13,3-65,0           21,2-99,9   21,2-109,7
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max          kW           11,1-55,3                         18,9-94,6   18,9-103,9
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.           8-40,8                 12-61,5
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C               %                                           97,1      97,1
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.          97,2 97,8 98,3 97,9
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                %                                                   108
Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:                108,4   108,7            108,9         108,1      108
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳS                                                              
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń         %                                                        -
(Diematic Evolution + cz. zewn.) ɳS                    94 92 94                           -  -
Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄       %                                                     -
Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁             96 94 96                           -  -
Strata postojowa dla Δt=30K                   %                                                   87,5
Zużycie gazu ziemnego E                     %       89,3    88,1            89,4    88,2        87,5       97,3
Zużycie gazu płynnego P                    kW       99,6    97,9            99,5    97,4        97,3       0,123
Moc akust. Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m        m3/h       0,101    0,11            0,11   0,123       0,123     2,1-11,3
Pojemność wodna                       m3/h      0,9-4,4  1,2-6,0           1,3-6,6   1,5-9,1      2,1-10,1      0,9-4,4
Opór hydrauliczny przy Δt=20K                dBA      0,4-1,7  0,5-2,3           0,5-2,5   0,9-3,5      0,9-3,7     59/51,1
Spręż wentylatora                             53/45,1  55/46,7           55/46,7   60/51,6      59/51,1
Masa netto                            l                                                   9,4
                              mbar        4,3    6,4             6,4     9,4        9,4       250
                                        114    130             163     153        218        220
                                Pa       150    120             100     160        220         68
                                kg        53     60             60     67        68
                                                                                  115
CENA NETTO                       AMC     45       55     65                   90       100    7725248
 DIEMATIC Evolution                Indeks  7725243    7725244  7725246                 7725247      7821483
                              17 810                                                  nz
                          PLN             nz     nz                   nz        nz

                                                                        www.dedietrich.pl       29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34