Page 25 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 25

SZKOLENIA

 KRYTERIA PRZYJĘCIA NA SZKOLENIA

 Warunkiem zakwalifikowania przez BDR Thermea Poland na szkolenia jest:
 1.	 Instalatorzy Technika Domowa Kondensacyjna (T1A) - posiadanie

    uprawnień gazowych D lub E (do okazania), posiadanie analizatora
 2.	 Instalatorzy Technika Komercyjna Tradycyjna (T2A) - posiadanie uprawnień

    gazowych D lub E (do okazania), posiadanie analizatora.
 3.	 Projektanci - uprawnienia do projektowania instalacji grzewczych i sanitarnych.
 4.	 Handlowcy - zatrudnienie na stanowiskach odpowiedzialnych za zamawianie, sprzedaż, marketing

    i magazynowanie w firmach partnerskich.
 5.	 Serwisanci - pracownicy autoryzowanych firm serwisu gwarancyjnego.
 6.	 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 7.	 Udokumentowana wpłata.
 Uwaga:

  •	 Osoby, które przybędą na szkolenia, a nie spełniają powyższych wymagań, nie zostaną przyjęte na
     szkolenie (bez prawa do zwrotu kosztów podróży).

  •	 Osoby posiadające nieaktualne uprawnienia gazowe otrzymają świadectwo autoryzacji dopiero po ich
     uaktualnieniu.

SZKOLENIA F-GAZOWE

BDR Thermea Poland we współpracy z Fundacją PROZON organizuje szkolenia i egzaminy F-gazowe, które kończą się
otrzymaniem certyfikatu. Certyfikat F-gazowy jest niezbędny do instalowania pomp ciepła, niebędących układami
hermetycznymi, np. pompy ciepła powietrze woda typu SPLIT, oraz do serwisowania pomp ciepła. Fundacja PROZON
posiada akredytację UDT i prowadzi szkolenia i egzaminy w ramach polskiej legislacji i oferuje możliwość zdobycia
certyfikatów F-gazowych kat. I, II, III i IV. Szkolenia i egzaminy są prowadzone w siedzibie firmy BDR Thermea Poland
we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, w laboratorium urządzeń OZE.

                                                      www.dedietrich.pl 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30