Page 20 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 20

BDR ASSISTANCE                                 AT GWARANC

                                    BDR ASSISTANCE
                                                    JI
                                          5
           C ZYM JEST                          5L
           BDR ASSISTANCE ?                                 CJI
                                          LAT GWARAN

                            BDR Assistance to program dodatkowej, przedłużonej gwarancji na
                            wybrane urządzenia grzewcze marki De Dietrich oraz BAXI. Oferowany
                            jest w Polsce przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. dla tych użytkow-
                            ników którym nie wystarcza podstawowy okres gwarancji (np. 2 lata)
                            bezawaryjnego działania urządzeń, przewidziany przez Producenta.
                            Założenia i wymogi programu BDR Assistance zawarte są w pisemnej
                            Umowie którą użytkownik zawiera z BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
                            Zawarcie umowy i wykupienie BDR Assistance pozwala wydłużyć okres
                            bezpiecznego i komfortowego użytkowania produktów opatrzonych
                            marką De Dietrich oraz BAXI. Umowa gwarantuje, po upływie okresu
podstawowej gwarancji urządzenia, dalszą opiekę nad właściwym funkcjonowaniem urządzenia ze strony Producenta.
W ramach Umowy, w przypadku awarii nie z winy użytkownika, Producent zapewnia diagnostykę urządzenia, usunięcie
usterek, wymianę określonych części zamiennych i przywrócenie urządzenia do pracy.

     G DZIE MOŻNA NABYĆ BDR ASSISTANCE
     I JAKIE SĄ NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI ?

Użytkownik zgłasza chęć zawarcia Umowy BDR Assistance do spółki BDR Thermea
Poland na specjalnym formularzu przygotowanym na stronie gwarancje2.dedietrich.pl.
Sekretariat BDRTP wypełnia 2 egzemplarze umowy i przesyła do podpisania użytkow-
nikowi. Podpisane przez użytkownika 2 egzemplarze umowy trafiają do Działu Tech-
nicznego BDRTP, który zaznacza przy Karcie Gwarancyjnej użytkownika otrzymanie
podpisanej umowy na rozszerzoną gwarancję. Archiwum podpisanych umów będzie
znajdować się w Dziale Technicznym. Dział Techniczny odsyła jeden podpisany egzem-
plarz umowy do użytkownika i zawiadamia użytkownika emailem o zawarciu umowy.
Do pełnego zawarcia Umowy BDR Assistance konieczne jest dokonanie opłaty oraz
zaksięgowanie jej na koncie bankowym spółki BDR Thermea Poland.

LISTA URZĄDZEŃ, OKRESY GWARANCJI I OPŁATY ROCZNE ZA KORZYSTANIE Z PROGRAMU BDR ASSISTANCE

  GRUPA           URZĄDZENIE      ELEMENTY     STANDARDOWY                                 OPCJA
PRODUKTÓW                     PODLEGAJĄCE       OKRES                               PRZEDŁUŻENIA
              Evodens Pro AMC    GWARANCJI
   Kotły            (45-115)              GWARANCJI                               GWARANCJI
  Techniki                      kocioł      ILOŚĆ LAT                               ILOŚĆ LAT
 Komercyjnej        Luna Duo-tec MP+     wymiennik         2                                   3
           Evodens Pro AMC (135, 160)                7                                   -
                            kocioł         2                                   3
                Elidens C140     wymiennik         5                                   -
                 C230 EVO                   2                                   3
                  C240        kocioł         7                                   -
                  C340       wymiennik         2                                   3
                  C640
                            kocioł         7                                   -

                           wymiennik

                           kocioł wraz   2                                    3
                         z palnikiem marki
           GT 330                                                         -
           GT 430             De Dietrich                                       3
                                                                       -
                         wymiennik     5

           GT 530             kocioł wraz   2
                         z palnikiem marki

                           De Dietrich

                         wymiennik     5

*Pełna lista urządzeń objętych programem BDR Assistance, okresy gwarancji i opłaty roczne zamieszczone zostały na stronie www.dedietrich.pl

20 www.dedietrich.pl
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25