Page 22 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 22

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
   SERWISU GWARANCYJNEGO I AUTORYZOWANEGO INSTALATORA

      Kodeks Dobrych Praktyk to normy etyczne i zawodowe, którymi się kierujemy przy obsłudze naszych klientów i których ściśle przestrzegamy.
      Naszych Klientów traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. To dla nas bardzo ważne.

      Zawsze jesteśmy skoncentrowani na szybkiej i rzetelnej obsłudze naszych Klientów, pielęgnujemy i utrzymujemy z nimi jak najlepsze relacje.
      Będąc na rynku od wielu lat wiemy, iż bardzo ważne jest postępowanie według standardów etycznych. Naszym nadrzędnym celem jest
      satysfakcja naszych Klientów i Partnerów.

        C ELE KODEKSU

      Celem KDP jest propagowanie/promowanie najwyższych standardów
      działania autoryzowanych firm instalacyjnych montujących lub
      serwisujących urządzenia dystrybuowane przez BDRTP. KDP zawiera
      najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług
      instalacyjno-serwisowych, przez co wspomaga rynek w identyfikacji
      rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi.

      KDP reguluje normy i zasady postępowania, w tym dobre praktyki,
      którymi kierują się SG i AI, w ramach prowadzonej przez nich działalności,
      a w szczególności w ramach współpracy z klientami, inwestorami,
      użytkownikami oraz innymi partnerami.

      KDP jest głównie dokumentem upowszechniającym profesjonalne
      zachowania w środowisku usług instalacyjno-serwisowych, a jego
      stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się wymogom
      merytorycznym i etycznym prowadzącym do spełnienia oczekiwanego
      standardu.

        I NSTALATOR PRZESTRZEGAJĄC ZAPISÓW KODEKSU:

      1.  Prowadzi działalność zgodną z danymi rejestrowymi, posiadanymi uprawnieniami i standardami, know-how i doświadczeniem oraz
      możliwościami operacyjnymi.
      2.  Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów podejmuje wszelkie niezbędne czynności
      w celu dostosowania swojej działalności do ich zmiany.
      3.  Udostępniainformacje:zakresswojejdziałalności,obszaryspecjalizacji,metodyitechnologie,referencjewłasne(iosóbwspółpracujących),
      dane o osobach realizujących usługi pozwalające klientom na właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu
      współpracy.
      4.  Informuje klientów o możliwych do osiągnięcia celach planowanych prac, kosztach i oraz warunkach realizacji tego procesu.
      5.  Rzetelnie przedstawia Klientowi warunki wykonania usługi, zwłaszcza w zakresie niezbędnych zasobów i kosztów oraz innych koniecznych
      warunków (w tym logistycznych, budowlanych etc.).
      6.  Rekomenduje i uzgadnia odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy w procesie realizacji usługi.
      7. Zawiera umowy pozwalające zidentyfikować zakres usługi, warunki handlowe oraz wzajemne zobowiązania.

        Z ASADY POSTĘPOWANIA I DOBRE PRAKTYKI FIRMY
       REALIZUJĄCEJ USŁUGĘ INSTALACYJNĄ:

    A. RELACJE FIRMY Z JEJ OTOCZENIEM

        1.  Firma daje przykład i używa na swoje potrzeby nowoczesnej instalacji opartej o ekologiczną technologię.
        2.  Doradza i aktywnie promuje rozwiązania proekologiczne.
        3.  Doradza grono sprawdzonych projektantów.
        4.  Utylizuje pozostałości po pracach instalacyjnych zgodnie z przepisami.
        5.  Informuje klientów o możliwościach instytucjonalnego wsparcia finansowego oferowanych przez samorząd lub rząd.
        6.  Śledzi na bieżąco rozwój technologii i gamy produktów.
        7.  Zna ofertę BDRTP i aktywnie ją promuje.
        8.  Zna lokalną kadrę handlową BDRTP i wie do kogo się zwrócić.
        9.  Nie stosuje premiowania sprzedawców, dystrybutorów i sklepów detalicznych lub pododbiorców hurtowych za sprzedaż urządzeń
        marek określonych producentów bez wiedzy i zgody właściciela sklepu lub firmy dystrybucyjnej.

22 www.dedietrich.pl
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27