Page 36 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 36

od 80 do 592    Kompletne systemy kaskadowe składające się z 2 do 8 kotłów
                      kW
                          Evodens Pro

                          AMC (45, 55, 65, 90, 100, 115, 135, 160) montowane w kaskadzie

                   WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

1 Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution                                                 Pakiet Indeks PLN

                          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                         AD199p 88017017P  201

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne        Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                          cym.

                          Czujnik c.w.u.                                     AD212P 100000030P 201
                                                                      AD218  100004781  500
                          Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                          wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                          Czujnik zanurzeniowy z gilzą

                          Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
                          i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
                          tłowej.

                          Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                   AD250P 100013305P 201
                          Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy    AD140  88017859  114
                          urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

                          Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy
                          Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
                          w zakresie od 6 do 30 °C.

                          AF60 Czujnik zewnętrzny                                 FM46  85757741  201

                          Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami              350
                          pokojowymi                                                 640
                                                                                830
                          S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące                AD308  7663618   399
                          Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­    AD309  7663561
                          tomatyką DIEMATIC Evolution.                              AD310  7663619
                                                                      AD321  7688305
                          S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
                          Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                          tomatyką DIEMATIC Evolution.

                          S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
                          Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                          tomatyką DIEMATIC Evolution.

                          Wtyczki mostkujące BUS

                          SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                    AD324  7691375   1 380
                                                                      AD315  7676561    nz
                          Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                          pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                          Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                          wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                          gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                          wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                          stalatora.

                          VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza

                          Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie naściennej,
                          pozwala sterować i regulować 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Każdy z tych obiegów
                          grzewczych może być obiegiem bezpośrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszają­
                          cym z siłownikiem. Można łączyć szeregowo do 8 regulatorów VM DIEMATIC Evolution
                          oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu­
                          tion może być używany w powiązaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
                          aby sterować dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u.  Może być wykorzystany przy połą­
                          czeniu z jednym lub większą ilością źródeł ciepła wyposażonych w konsolę DIEMATIC
                          Evolution lub IniControl 2, a także może być zintegrowany z DIEMATIC iSystem po­
                          przez Modbus jako "SLAVE" (system wtórny). Regulator może pracować samodzielnie
                          aby regulować obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od temperatury zewnętrznej (czujnik
                          FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator może sterować kaskadą kotłów wyposażo­
                          nych w konsolę DIEMATIC Evolution, posiada również wejście 0-10V, które może być
                          skonfigurowane jako łącze telefoniczne ON/OFF. Stopień ochrony: IP 65. Drzwiczki na
                          zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: długość: 320 mm, wyso­
                          kość: 260 mm, głębokość: 130 mm.

36 www.dedietrich.pl
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41