Page 35 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 35

od 80 do 592        Kompletne systemy kaskadowe składające się z 2 do 8 kotłów
   kW
           Evodens Pro

           AMC (45, 55, 65, 90, 100, 115, 135, 160) montowane w kaskadzie

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ REGULACJI                                               Pakiet              Indeks    PLN    1
Akcesoria
                                                                   EH646              7624821      nz
                         Filtr powietrza do AMC 135/160

Przygotowanie c.w.u.                                                         Pakiet               Indeks   PLN    Naścienne gazowe kotły kondensacyjne

                          Czujnik c.w.u.                                  AD212P              100000030P    201
                         Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                         wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                    Pakiet               Indeks   PLN

Wyposażenie dodatkowe dla systemów kaskadowych Evodens Pro AMC                                    HC209                111788   3 470
                                                                   HC210                111790   4 050
                         Zestaw 2 łuków kołnierzowych 90° DN65
                         Zestaw 2 łuków kołnierzowych 90° DN100

           Izolacja łuków 90° (DN 65 i DN 100)                                                    HC216 111167    430

           Filtr gazu DN50                                                              HC255 S101655   3 300
           Filtr gazu DN65                                                              HC256 S101656   3 650

           Nóżka regulowana                                                             HC219 111807    17

                                                            EVODENS PRO AMC ACCESSORIES REGULATIONS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

           Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                            Każdy kocioł od 2 do 8 w kaskadzie
                                                                      (2)

Typ obie­
  gu

      c.w.u.  bezpośr.  miesz.   bezp. + 1 x             2 x miesz. bezp. + 2 x 3 x miesz. miesz. 2 x miesz. 3 x miesz.
      1 x AD212              miesz.                      miesz.
           fabrycznie
DIEMATIC         (1)                                             z konsolą DIEMATIC Evolution (2)
Evolution
                                               1 x AD199 1 2 x AD199 1
                 1 x AD199 1 x AD199              2 x AD199
                                               x AD249   x AD249                           2 x AD199 +
                                                            1 x AD199   2 x AD199             1 x AD249

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnętrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotła.
(2) Każdy kolejny kocioł z Diematic Evolution zwiększa odpowiednio ilości obsługiwanych obiegów. Jeśli łączne możliwości nie zabezpieczają obsługi wszystkich obiegów
 w instalacji, zaleca się stosowanie odpowiedniej liczby automatyk DIEMATIC VM Evolution (AD315).

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution                                               Pakiet Indeks PLN

           Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                                             AD249 100013304  690

           Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
           trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
           mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
           „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

                                                                                    www.dedietrich.pl   35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40