Page 37 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 37

od 80 do 592    Kompletne systemy kaskadowe składające się z 2 do 8 kotłów
   kW
       Evodens Pro

       AMC (45, 55, 65, 90, 100, 115, 135, 160) montowane w kaskadzie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution                                          Pakiet   Indeks  PLN   1

                    GTW08 Bramka Modbus                                 AD332    7721982  1 100

                    Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­                   Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                    gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
                    dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI        ZESTAWIENIE                                      PAKIET    INDEKS
                    Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący         -    7725243
EVODENS PRO AMC CONFIGURATION EXAMPLE Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h)                     100019346
                    BPB 401 Podgrzewacz c.w.u.                               GV45    7682199
Evodens Pro AMC 45           Czujnik c.w.u.                                    EC790   100000030P
DIEMATIC Evolution           Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115                       AD212P   100002310
— 2 obiegi mieszaczowe         UPM2 25-70-130 Pompa kotłowa modulowana klasy A z przyłączami i okablowa­       HC139
— 1 podgrzewacz c.w.u.         niem do AMC/MCA 45, 65                                       S101614
                    2 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                        -
                    AF60 Czujnik zewnętrzny                                     2 x 88017017P
                    DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 75 kW       2 x AD199p  85757741
                    AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 15 litrów                  FM46    7613605
                                                                SA1    240029325
                                                                 -

                                                                  www.dedietrich.pl   37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42