Page 42 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 42

2 PROJEKT                                                                                 85, 130, 170, 210

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                             Ciśnienie zasilania      Możliwa praca                   Produkcja
                                                                                       c.w.u. w
                     C 230 EVO       Moc znamion  Palnik gazow                            Do    Konsole ster  niezależnym     Strony
                                 owa przy  y modulujący                         podłączenia    ownicze   podgrzewacz
                                                                      do komina           u pojemności     62
                                80/60°C (kW)                300 mbar - z gazem       lub przewod            owym       62
                                                       opcja  ziemnym       u pow.-spal. (         lub podgrze      62
                                              20/25 mbar             z propanem                   waczu       62
                                                                        układ)           do natychmi   zob. rozdz. 7
                                                                                     astowego wy      63
                                                                                      twarzania
                                                                                       c.w.u.

                  TYLKO OGRZEWANIE

                  85             20-93        x   x       x      x         x x        zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz.
                                                                                       9 i 10)

                  130            24-129        x   x       x      x         x x        zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz.
                                                                                       9 i 10)

                  170            33-179        x   x       x      x         x x        zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz.
                                                                                       9 i 10)

                  210            44-217        x   x       x      x         x x        zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz.
                                                                                       9 i 10)

                  SYSTEMY SPALINOWE
                  Wyposażenie dodatkowe i przykłady konfiguracji

                                                                       160, 200, 250, 300 Systemy kaskadowe
                                                                                       od 2 do 4 kotłów

                  PROJEKT

                                              Ciśnienie zasilania      Możliwa praca                   Produkcja
                                                                                       c.w.u. w
                     C 240         Moc znamion  Palnik gazow                            Do    Konsole ster  niezależnym   Strony
                                 owa przy  y modulujący                         podłączenia    ownicze   podgrzewacz
                                                                      do komina           u pojemności   68
                                80/60°C (kW)                300 mbar - z gazem       lub przewod            owym     74
                                                       opcja  ziemnym       u pow.-spal. (         lub podgrze    69
                                              20/25 mbar             z propanem                   waczu     75
                                                                        układ)           do natychmi
                                                                                     astowego wy
                                                                                      twarzania
                                                                                       c.w.u.

                  TYLKO OGRZEWANIE      152,1-290,9     x   x              x         x x        zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz.
                  C 240 160-300                                                                9 i 10)

                  C 240 160-300 w kaskadzie 295-1160       x   x             x         x x        zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz.
                                                                                       9 i 10)

                  Wyposażenie dodatkowe i przykłady konfiguracji dla C 240
                  Wyposażenie dodatkowe i przykłady konfiguracji dla C 240 w kaskadzie

42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47