Page 81 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 81

od 6,1              Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny
do 31,0 kW
                MCR3 evo
podłączenie do komina
lub systemu pow-spal.      24/28 MI, 30/35 MI

                        — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny   — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modu­
STANDARD
                        wstępnie wyregulowany fabrycznie             lujący od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy
                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                        — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon­  z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, z mo­

                        strukcji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg   dułem pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza

                        — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,   — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej

                        z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowe­ — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl.

                        go zestawu do przezbrojenia               A, zawór przełączający c.o./c.w.u., duży wymiennik płyto­      2

                        — Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodo­ wy ze stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., zawór bezp.

                        ru c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu, detektor przepływu

                        — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wy­

                        lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)        świetlaczem LCD jest zdejmowana, może być umieszczo­

                        — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu na pod kotłem lub powieszona na ścianie, połączona

                        rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza­ z jednostką centralną kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do

                        nia spalin (C43p)                    ustawiania podstawowych parametrów oraz umożliwia

                        — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%        dostęp do menu serwisowego.

                        — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh       — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­

                        — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej      nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona

                        sprawności, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, lub tabletu

       CE 0063CS3718           wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowe­ — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych

WYMIARY                     go, z unikalną 8-letnią gwarancją                     Zaleta produktu

                                                             Małe wymiary i duża wydajność c.w.u.

  1 Podłączenie zasilania c.o.: G 3/4"
  2 Podłączenie powrotu c.o.: G 3/4"
  3 Podłączenie gazu: G 1/2"
  4 Podłączenie przewodu powietrza: Ø 100 mm*
  5 Odprowadzenie spalin: Ø 60 mm
  6 Wlot wody zimnej: G 1/2"
  7 Wypływ c.w.u.: G 1/2"
  8 Odprowadzenie kondensatu: Ø 25 mm
  9 Zawór bezpieczeństwa: Ø 15 mm
*Podłączenie koncentryczne

DANE TECHNICZNE

Kondensacja           Max. ciśnienie robocze: 3 bar        B23p, B33 redukuje do IP20)         C53, C43p, C C63,  (10)3
Śr. temperatura robocza:    Termostat zabezpieczający: 110°C       Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C     Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz      Klasa NOx: 6
Max. temperatura robocza: 90°C Stopień ochrony: IP X4D (system B23,     Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93,

Model                            MCR3 evo                   24/28 MI                    30/35 MI

Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max              kW                   6,1-24,8                       8,5-31,0
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max              kW                   5,5-23,4                       7,7-29,8
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.w.u.) min/max             kW                   5,5-27,5
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.                                                          35
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                  %                    99,1
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.                                                        99,3
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                    %                    110,5
Efektywność energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:                                                          110,4
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs                                    
Efektywność energ. dla podgrz. wody użytkowej ɳwh           %                     94                             
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby                 %                     86                          94
Max. zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elmax      kW                    0,035                          85
Produkcja c.w.u. przy Δt=25⁰C/Δt=35⁰C                kW                    0,037                         0,045
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                     l/min                 16,1/11,5                         0,043
Zużycie gazu płynnego (propan)                   m3/h            0,59-2,98/0,72-3,64                        18,9/13,5
Moc akustyczna Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m         m3/h                 0,29 - 1,15                0,83-3,68/1,01-4,50
Pojemność wodna                            dB                   46/42                      0,41 - 1,42
Masa netto                                                    1,6                        50/45
Indeks ochrony elektrycznej                       l                     26                          1,7
                                   kg                   IPX4D                           29
                                    IP                                              IPX4D

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 85°C

CENA NETTO                   MCR3 EVO                    24/28MI                       30/35MI
                          Indeks                   7716672A                       7716673A
                          PLN
                                                11 950                        12 500

                                                             www.dedietrich.pl                  81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86