Page 84 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 84

Wyposażenie dodatkowe

                   MCR3 evo

                   WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                    Pakiet Indeks PLN

2 Czujnik c.w.u.                                                                                AD212P 100000030P 201
                                Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                   wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                                            AD324  7691375   1 380

                   Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                   pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                   Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                   wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                   gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                   wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                   stalatora.

                   iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy                                      AD289  S103293   950

                   Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
                   wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
                   nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
                   cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
                   posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
                   we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
                   zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
                   zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
                   lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
                   dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
                   temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
                   zamontowany czujnik zewnętrzny.

                   iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy                                  AD288   S103295  2 170
                                                                                        AD247P 100012645P  440
                   Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
                   wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
                   nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
                   cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
                   posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).
                   Możliwe są 3 tryby pracy:
                   AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
                   przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
                   STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
                   lub przeciw-zamrożeniową.
                   URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
                   zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
                   nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
                   zewnętrzny.

                   Termostat pokojowy programowalny przewodowy

                   Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
                   z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
                   pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
                   która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
                   pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
                   nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                   Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                   będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                   beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                   Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy                                              AD248P 100013138P 790

                   Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
                   czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
                   3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
                   START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
                   i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
                   czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                   Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                   będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                   beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                   cMix Regulator dla dwóch obiegów grzewczych * Należy uzupełnić o 1 lub 2 regulatory                           AD290  S103303   1 950
                   iSense

                   AF60 Czujnik zewnętrzny                                                         FM46  85757741  201

                   Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
                   pokojowymi

                   * Na wyposażeniu regulatora cMix znajduje się czujnik zewnętrzny FM 46. Wymagane doposażenie w termostaty modulujące AD 289 lub AD 288.

84 www.dedietrich.pl
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89