Page 87 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 87

od 6,3             Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny
do 26,1 kW
               Inidens
podłączenie do komina
lub systemu pow-spal.     24

                       — Nowoczesny naścienny 1-funkcyjny gazowy kocioł kon­    rancją
                        densacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% do­   — Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik gazowy modu­
                        mieszką wodoru
                                                     lujący od 5,8 kW mocy, z klapą zwrotną do pracy z syste­
                       — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon­   mami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, wentylator
                        strukcji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg      z układem tłumiącym zasysanie powietrza
                                                    — Moduł hydrauliczny wykonany z mosiądzu zawierający
                       — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,    pompę modulowaną klasy A, o wsp. efektywności energ.
                        z możliwością dostosowania do propanu bez dodatko­    EEI<0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp.
                        wego zestawu                       c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu, detektor przepływu,
                                                     zawór do opróżniania
                       — W dostawie króciec odprowadzania spalin 60/100 mm    — Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów zam. w ramie nośnej
                       — Możliwość podłączenia do przewodu            — Konsola sterownicza z podświetlanym wyświetlaczem
                                                     LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funk­
                        powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13 i C33)    cji z dostępem do menu serwisowego (czujnik temp.
                       — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p     zew. QAC34 dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
                                                    — Opcjonalnie dostępne modulujące i niemodulujace ter­
                        i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)      mostaty pokojowe z możliwością programowania tyg.
                        lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo­
                        gacja C43)                                Zaleta produktu
                       — Sprawność przy 30% obciążenia do 109,7% (przy pełnym
                        do 105,6%)
                       — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<30 mg/kWh
                       — Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedynczą wę­
                        żownicą, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnią gwa­
STANDARD                                                                                   2

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0085CU0338

WYMIARY                                                           Przystosowany do spalania gazu z 20%
                                                                     domieszką wodoru

1 Zawór bezpieczeństwa/spustowy wody insta­
  lacji c.o.

2 Zasilanie wody obiegu c.o. 3/4"

3 Odprowadzenie skroplin Ø22

4 Króciec zasilania podgrzewacza c.w.u. 3/4"

5 Wlot gazu 3/4"

6 Wlot zimnej wody użytkowej 1/2"

7 Powrót wody do obiegu c.o. 3/4"

9 Przyłącze powietrzno-spalinowe Ø60/100

DANE TECHNICZNE

Kondensacja            Max. ciśnienie robocze: 3 bar     Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P            C[15]3, C33, C43P, C53, C63, C83, C93
Śr. temperatura robocza:      Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz  Klasa NOx: 6
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C       Stopień ochrony: IP X5D (system B23,
Max. temp. robocza: 80°C      B23p, B33 redukuje do IP20)      Termostat zabezpieczający: 105°C

                                     Homologacja: B23, B23P, B33, C[10]3, C13, C[12]3,

Model                            Inidens                                                   24
                                 kW                                                6,3-26,1
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max            kW
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max            kW                                                 5,8-24
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.w.u.) min/max                                                            5,8-28,0
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.       %
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                                                  97,7
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.       %
pełnego i temp. powrotu 30⁰C                                                                    105,6
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.       %
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                                       109,7
Efektywność energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:           
Sezonowa efektywność energ. ogrzewania                                                        
pomieszczeń ɳs                           %
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby                                                      94
Max. zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elmax    kW
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                    kW                                      0,04
Zużycie gazu płynnego PB                    m3/h                                     0,035
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa           kg/h                            0,63-3,06/0,77-3,73
Pojemność wodna                          dB                                  0,47-2,28
Masa netto / masa z wodą
Indeks ochrony elektrycznej                     l                                      51
                                 kg                                       2
                                  IP                                    29/31
                                                                      IPX5D
CENA NETTO                  INIDENS
                       Indeks                                              24
                                                                    7797982
                        PLN
                                                                       nz

                                                              www.dedietrich.pl                87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92