Page 92 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 92

Wyposażenie dodatkowe

                   Inidens

                   PRZYKŁAD KONFIGURACJI

                   INIDENS 1ST CONFIGURATION EXAMPLE     ZESTAWIENIE                               PAKIET   INDEKS
                                         Inidens 24/SRK100MG Kocioł gazowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u.   -  7797982100K
                   Inidens 24/SRK100MG            SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy
                   — 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mie­                                       AD324   7691375
                                                                             AD289   S103293
                     szającego)                                                    FM46   85757741

                                  iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy

2 AF60 Czujnik zewnętrzny

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne

                   INIDENS 20/24MI 2ND CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                               PAKIET  INDEKS
                                         Inidens 20/24 MI Kocioł gazowy kondensacyjny 2-f              -  7797983
                   Inidens 20/24 MI Kocioł gazowy konden­   SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                7691375
                   sacyjny                  iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy AD324  S103295
                   — 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mie­   AF60 Czujnik zewnętrzny                         AD288  85757741
                                                                             FM46
                     szającego)

92 www.dedietrich.pl
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97