Page 91 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 91

Wyposażenie dodatkowe

Inidens

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – REGULACJE

Regulacje                                              Pakiet  Indeks   PLN

      SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                    AD324   7691375   1 380 2
                                                  AD289   S103293    950
      Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli   AD288            Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
      pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie         S103295   2 170
      Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­  AD247P
      wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­     AD248P 100012645P   440
      gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera      FM46  100013138P   790
      wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­              201
      stalatora.                                            85757741

      iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy

      Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
      wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
      nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
      cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
      posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
      we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
      zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
      zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
      lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
      dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
      temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
      zamontowany czujnik zewnętrzny.

      iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy

      Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
      wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
      nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
      cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
      posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).
      Możliwe są 3 tryby pracy:
      AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
      przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
      STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
      lub przeciw-zamrożeniową.
      URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
      zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
      nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
      zewnętrzny.

      Termostat pokojowy programowalny przewodowy

      Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
      z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
      pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
      która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
      pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
      nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
      Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
      będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
      beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

      Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

      Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
      czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
      3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
      START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
      i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
      czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
      Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
      będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
      beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

      AF60 Czujnik zewnętrzny

      Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
      pokojowymi

      Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy                      AD140  88017859  114

      Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
      w zakresie od 6 do 30 °C.

      Czujnik c.w.u.                                      AD212P 100000030P 201

      Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
      wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                                                      www.dedietrich.pl  91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96