Page 86 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 86

Wyposażenie dodatkowe

                   MCR3 evo

                   PRZYKŁAD KONFIGURACJI

                   MCR3 EVO MI 2ND CONFIGURATION EXAMPLE

                   MCR3 evo 24/28MI Kocioł gazowy kon­ ZESTAWIENIE                      PAKIET  INDEKS
                                                                   -  7716672A
                   densacyjny               MCR3 evo 24/28MI Kocioł gazowy kondensacyjny 2-f      7691375
                   — 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mie­ SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy AD324  S103295
                                                                 AD288  85757741
                     szającego)                                        FM46
2 iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy
                                  AF60 Czujnik zewnętrzny

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne

86 www.dedietrich.pl
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91