Page 80 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 80

od 6,1                   Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u.
                  do 35,7 kW
                                       MCR3 evo
                  podłączenie do komina
                  lub systemu pow-spal.           15T, 24T, 35T/AQUAvie(100, 125, 150)

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne2                        — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowa­     odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjątkowo odpor­
                                            ny fabrycznie, w zestawie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nie­   ny na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 8-letnią
    STANDARD                        CE 0063CS3718      rdzewnej o pojemności 100 litrów (wiszący) lub 125/150 litrów   gwarancją
                                            (stojący), objętym 10-letnią gwarancją             — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący od
                        WYMIARY                                                  24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odpro­
                                          — Podgrzewacze standardowo wyposażone są               wadzania spalin pod ciśnieniem, z modułem pow.-gazowym,
                                            w grzałkę elektryczną o mocy 2,7 kW / 230V             tłumikiem zasysania powietrza
                                                                            — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A,
                                          — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji:    zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicz­
                                            368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg             nik przepływu
                                                                            — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
                                          — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możli­    — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wyświetla­
                                            wością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do     czem LCD jest zdejmowana, może być umieszczona pod kotłem
                                            przezbrojenia                           lub powieszona na ścianie, połączona z jednostką centralną ka­
                                                                             blem BUS. Zawiera 4 przyciski do ustawiania podstawowych pa­
                                          — Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru        rametrów oraz umożliwia dostęp do menu serwisowego.
                                          — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego lub pio­   — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowania
                                                                             pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu
                                            nowego (homologacje C10, C13 i C33)               — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych, czujnik c.w.u. oraz
                                          — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu roz­
                                                                             zestaw podłączenioZwyakoclieoł-ptoadgrzpewarcoz duktu
                                            dzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin
                                            (C43p)
                                          — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%
                                          — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh
                                          — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności,

                                                                                      Duży komfort c.w.u.

                  1 Zasilanie c.o. 3/4"

                  2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4"

                  2' Zasilanie wężownicy podgrzewacza 1/2"

                  3 Zasilanie gazem 1/2"

                  4 Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 3/4"

                  4' Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 1/2"

                  5 Powrót z c.o. 3/4"

                  6 Przewód zaworu bezpieczeństwa Ø15

                  6' Odprowadzenie kondensatu Ø25

                  7   Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
                      dzenia powietrza Ø 60/100 mm

                  8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"

                  9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"

                  10 Podłączenie elektryczne grzałki

                  11 Tuleja zanurzeniowa czujnika c.w.u.

                  DANE TECHNICZNE

                  Kondensacja                Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)         C53, C43p, C C63,  (10)3
                  Śr. temperatura robocza:         Termostat zabezpieczający: 110°C   Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
                  Tmax: 70°C, Tmin: 25°C          Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz  Klasa NOx: 6
                  Max. temperatura robocza: 90°C      Stopień ochrony: IP X4D (system B23, Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93,

                  Model                            MCR3 evo      15T/100 15T/125   24T/100    24T/125       24T/150     35T/125  35T/150
                                                /AQUAvie 
                                                                                                 35     35
                  Znamionowa moc kotła                     kW 15 15 24 24 24                                        125    150
                                                                                                 1,0    1,0
                  Pojemność podgrzewacza                    l 100 125 100 125 150                                     20,9    22,0
                                                                                                 0,9    0,9
                  Powierzchnia wężownicy                    m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                                      2,7    2,7
                                                                                                 49     56
                  Moc wężownicy*                       kW 21,2 20,9 21,2 20,9 22,0

                  Znamionowy przepływ wody grzewczej              m3/h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

                  Moc grzałki elektrycznej                  kW 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

                  Strata postojowa                      W 37 49 37 49 56

                  * 80/10/40°C temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej

                  CENA NETTO                   MCR3 EVO                    15T                24T               35T
                   AQUAvie 100                   Indeks            7716669100AQV           7716670100AQV
                   wiszący                      PLN                                                7716671125AQV
                   AQUAvie 125                   Indeks                13 303               13 396               14 714
                   stojący                      PLN             7716669125AQV           7716670125AQV
                   AQUAvie 150                   Indeks                                               7716671150AQV
                   stojący                      PLN                 13 524               13 617               15 113
                                                                            7716670150AQV

                                                                                14 017

80 www.dedietrich.pl
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85