Page 76 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 76

2 PROJEKT                                                                                 AMC 45

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne                     Do podłącz. do ko­ Konsola sterownicza do sterowania     Wyposaż. dla           Strony
                                       mina lub przewodu                      podłączenia pod­           109
                     Evodens Pro AMC Moc znamionowa   pow.-spal. (układ           1 obieg bezpośr. + grzewacza nieza­  Wyposażenie
                              przy 80/60°C (kW)                       1 lub 2 obieg           w podgrzewacz
                   TYLKO OGRZEWANIE               szczelny)             imiesz. + c.w.u.     leżnego
                   Pro AMC Pro                         1 obieg bezpośr. +                       c.w.u.
                                                     c.w.u.

                              8,0 do 40,8    x                     x          x          

76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81