Page 78 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 78

od 6,1                   Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u.
                  do 35,7 kW
                                       MCR3 evo
                  podłączenie do komina
                  lub systemu pow-spal.           15T/SR100MG, 24T/SR(100, 150)MG, 35T/SR(100,150)MG

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne2                        — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowa­    gwarancją
                                            ny fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem     — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący od
    STANDARD                        CE 0063CS3718      c.w.u. o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczonym pod ko­
                                            tłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową          24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odpro­
                        WYMIARY                                                 wadzania spalin pod ciśnieniem, z modułem pow.-gazowym,
                                          — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji:   tłumikiem zasysania powietrza
                                            368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg          — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A,
                                                                            zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicz­
                                          — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możli­    nik przepływu
                                            wością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do   — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
                                            przezbrojenia                         — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wyświetla­
                                                                            czem LCD jest zdejmowana, może być umieszczona pod kotłem
                                          — Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru       lub powieszona na ścianie, połączona z jednostką centralną ka­
                                          — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego lub pio­   blem BUS. Zawiera 4 przyciski do ustawiania podstawowych pa­
                                                                            rametrów oraz umożliwia dostęp do menu serwisowego.
                                            nowego (homologacje C10, C13 i C33)              — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowania
                                          — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu roz­    pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu
                                                                           — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych, czujnik c.w.u. oraz
                                            dzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin   zestaw podłączeniowy kocioł-podgrzewacz
                                            (C43p)                            — Możliwość podłączenia opcjonalnej grzałki o mocy 1,5 kW, 2,0
                                          — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%
                                          — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh            kW lub 3,0 kW (230 VZ) aleta produktu
                                          — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności,
                                            odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjątkowo odpor­
                                            ny na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 8-letnią

                                                                                       Duży komfort c.w.u.

                  1 Zasilanie c.o. 3/4"

                  2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4"

                  2' Zasilanie wężownicy podgrzewacza 1/2"

                  3 Zasilanie gazem 1/2"

                  4 Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 3/4"

                  4' Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 1/2"

                  5 Powrót z c.o. 3/4"

                  6 Przewód zaworu bezpieczeństwa Ø15

                  6' Odprowadzenie kondensatu Ø25

                  7   Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
                      dzenia powietrza Ø 60/100 mm

                  8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"

                  9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"

                  10 Spust wody 1/2"

                  11 Tuleja pod czujnik temperatury kotła

                  12 Termometr

                  13 Płaszcz wymiennika Dn500

                  14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500

                  15 Obudowa wymiennika

                  16 Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wężownica     Podgrzewacz  H         ØD       A         B      C     E            F  G
                                                                                                   50
                  17 Cyrkulacja 3/4"                SR100MG   950 565 300 150 180 160 100                                    50

                  18 Regulowane stopy               SR150MG   880 715 300 180 165 140                                    75

                  19 Anoda magnezowa

                  20 Pokrywa górna

                  21 Pokrywa dolna

                  22 Panel obsługowy

                  23 Mufa do montażu opcjonalnej grzałki

                  DANE TECHNICZNE

                  Kondensacja                Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)         C53, C43p, C C63,  (10)3
                  Śr. temperatura robocza:         Termostat zabezpieczający: 110°C   Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
                  Tmax: 70°C, Tmin: 25°C          Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz  Klasa NOx: 6
                  Max. temperatura robocza: 90°C      Stopień ochrony: IP X4D (system B23, Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93,

                  Model                             MCR3 evo  15T/SR100MG 24T/SR100MG 35T/SR100MG 24T/SR150MG                      35T/SR150MG

                  Znamionowa moc kotła                      kW 15 24 35 24                                                 35
                  Pojemnośc podgrzewacza                                                                            159
                  Powierzchnia wężownicy                     l 97 97 97 159                                                1,35
                  Znamionowy przepływ w obiegu pierwotnym                                                                    2,5
                  Wydajnośc początkowa w ciągu 10 min. dla ∆t=30K         m2 1,07 1,07 1,07 1,35                                             290
                  Wydajność godzinowa dla ∆t=35K                                                                        615
                  Strata postojowa                        m3/h         2,5      2,5              2,5          2,5          1,09

                                                  l/10min     125        200            240            250

                                                  l/godz      375        532            568            575

                                                  kWh/24h     0,83        0,83           0,83           1,09

                  CENA NETTO                    MCR3 EVO                 15T                 24T                     35T
                   SR100MG                      Indeks           7716669100              7716670100                 7716671100
                                             PLN
                   SR150MG                      Indeks             12 784                12 500                   13 974
                                             PLN                               7716670150                 7716671150

                                                                               12 900                   15 105

78 www.dedietrich.pl
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83