Page 75 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 75

28/33 BIC   2

STANDARD

                  Do podłącz.   Konsola ste­          Produkcja ciepłej wody użytkowej         Wydajność          Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                  do komina    rownicza do                                   początkowa
   Lumea MPX    Zakres mocy  lub przewo­   sterowania          w podgrze­  w podgrze­  w podgrze­        (l/min) wg     Strony
                                         waczu 100 l waczu 130 l waczu 150 l                  93
                    du     1 obieg bez­   na bieżąco  na podłodze na podłodze na podłodze mikroaku­  EN 13203
                  pow.-spal.   pośr. + c.w.u. wg zapotrze­  pod kotłem  pod kotłem  pod kotłem  mulacja
                                                                     18,3
OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA   (układ        x     bowania                          x
                  szczelny)
Lumea MPX 28/33 BIC 4,8 - 34                       x       
                     x

                        AMC (15, 25, 35) AMC(15, 25, 35)/BS60      AMC(15, 25,        15, 25, 35/AQU­     AMC 25/28 MI

                                                35)/SRK(100, 150)MG Avie(100, 125, 150)

KOMFORT

                  Konsola sterownicza do Wyposaż.              Wyposażenie w podgrzewacz c.w.u.
                     sterowania    dla podłą­
           Moc zna­
Evodens AMC     mionowa    1 obieg   1 obieg   czenia   podgrze­ podgrze­   podgrze­ podgrze­   podgrze­  podgrze­        Strony
                  bezpośr. + bezpośr. +  podgrze­  wacz zin­ wacz 60 l  wacz 100 l wacz 100 l wacz 125  wacz 150 l
            przy                wacza nie­ tegrowany wiszący               stojący        mikroaku­  98
           80/60°C    c.w.u.   1 lub 2  zależnego              wiszący stojący          stojący   mulacja   99
                         obieg           40 l                                      100
            (kW)          imiesz. +    x                                            101
                         c.w.u.                 x                                 102
                                                                               103
TYLKO OGRZEWANIE                         x             
                                 x             
AMC         3,4 do 35,9         x                                                
                                         
OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA                      x                               
                                                 x                  x 
AMC../BS60      3,4 do 35,9         x                       x x                 x 
                                                                     x
AMC../SRK..MG    3,4 do 35,9         x                                            x

AMC../AQUAvie    3,4 do 35,9         x

AMC 25/28MI     5,6 do 25,6         x

AMC..BIC       5,6 do 25,6         x

                                                                                75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80