Page 70 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 70

Pakiety CLIM UP SMART

         Pakiety CLIM'UP SMART + TADO

                           — Zestawy pakietowe klimatyzatora CLIM'UP SMART oraz — W zestawie: termostat TADO, przylepne podkładki, zasi­

                           termostatu pokojowego TADO                        lacz sieciowy oraz kabel zasilający

1 — Do wyboru 5 modeli klimatyzatora: 20, 25, 35, 50, 70
                                    — Czynnik chłodniczy o niskim GWP (R32)
                                    — W zestawie zdalne sterowanie klimatyzatora o zasięgu

                           do 8 m

Oferta pakietowa                   — Regulator temperatury TADO pozwalający na sterowa­

                           nie klimatyzacją oraz kontrolowanie poziomu tempera­

                           tury w domu

                           — Można wygodnie sterować dowolnymi parametrami

                           w aplikacji mobilnej za pomocą smartfona lub asysten­

                           ta głosowego

                           — TADO dodatkowo umożliwia m.in. wykrycie otwartych

                           okien, harmonogramy czasowe pracy klimatyzatora czy

                           geofencing (wyłączenie klimatyzatora w momencie

                           opuszczenia domu przez użytkownika)

                           — Termostat posiada wbudowany czujnik temperatury

                           oraz czujnik wilgotności

                           — Należy podłączyć go do domowej sieci Wi-Fi, następnie

                           poprzez pilot na podczerwień do klimatyzatora

         CLIM’UP SMART 20 CLIM’UP SMART 25 CLIM’UP SMART 35 CLIM’UP SMART 50  CLIM’UP SMART 70          TADO SMART AC CONTROL    Nr ref. pakietu
           Klimatyzator   Klimatyzator   Klimatyzator   Klimatyzator    Klimatyzator           V3+ Termostat pokojowy     PLN
                                                                do sterowania klimatyzacją
             Indeks      Indeks      Indeks      Indeks       Indeks
            7749039      7749100      7749101      7749102      7749103                  Indeks
                                                                      7843044

            ü                                     ü 7749039TD
                                                                                     3 550
         CLIM'UP SMART
                  ü ü 7749100TD
                                                                                     3 700
                          ü ü 7749101TD
                                                                                     3 850
                                  ü ü 7749102TD
                                                                                     5 300
                                          ü ü 7749103TD
                                                                                     8 100

                           — Klimatyzacja typu monosplit (pompa ciepła                doskonałe wykończenie
                            powietrze-powietrze)                          — Wysoka jakość wykończenia, zaokrąglone i eleganckie

                           — Pełna technologia DC Inverter, odwracalna, składająca          kształty
                            się z jednostki wewnętrznej UMS i jednostki zewnętrz­         — Auto-restart, wentylator o zmiennej prędkości oraz licz­
                            nej MOSE
                                                                 ne funkcje zwiększające komfort
                           — Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w wysokowy­            — Może pracować w 5 trybach: Auto, Chłodzenie, Grzanie,
                            dajną sprężarkę ROTARY DC INVERTER zasilaną czynni­
                            kiem R32, 4-drogowy zawór rewersyjny (tryb                Osuszanie, Wentylacja
                            chłodzenia/grzania) oraz wentylator o regulowanej           — Posiada również następujące funkcje: Noc, Samo­
                            prędkości
                                                                 oczyszczenie, Eco, Turbo, Eliminacja nawiewu zimnego
                           — Regulacja prędkości wentylatora zapewnia szeroki za­           powietrza
                            kres pracy i wysoką efektywność energetyczną. Este­          — Elastyczność nadmuchu powietrza we wszystkich 4 kie­
                            tyczna i wytrzymała kratka ochronna. Moc wentylatora           runkach
                            utrzymywana nawet w ekstremalnych warunkach              — Cicha praca
                                                                — Proste i intuicyjne zdalne sterowanie o zasięgu do 8 m
                           — Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w wentylator o
                            zmiennej prędkości, który umożliwia nawiew powietrza
                            we wszystkich 4 kierunkach i na odległość do 15 m

                           — Przyłącza chłodnicze, elektryczne i kondensatu znaj­
                            dują się za boczną pokrywą ochronną, która zapewnia

70 www.dedietrich.pl
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75