Page 77 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 77

od 6,1              Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny
do 35,7 kW
                MCR3 evo
podłączenie do komina
lub systemu pow-spal.      15T, 24T, 35T

                       — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny przystosowany    lujący od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy
                        do spalania gazu z 20% domieszką wodoru          z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem,
                                                     z modułem pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powie­
                       — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon­    trza
                        strukcji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg   — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl.
                                                     A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar,
                       — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,     ogranicznik przepływu
                        z możliwością dostosowania do propanu bez dodatko­    — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
                        wego zestawu do przezbrojenia              — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wy­
                                                     świetlaczem LCD jest zdejmowana, może być umieszczo­
                       — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego    na pod kotłem lub powieszona na ścianie, połączona
                        lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)         z jednostką centralną kablem BUS. Zawiera 4 przyciski
                                                     do ustawiania podstawowych parametrów oraz umożli­
                       — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu   wia dostęp do menu serwisowego.
                        rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowa­   — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­
                        dzania spalin (C43p)                    nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona
                                                     lub tabletu
                       — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%         — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych
                       — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh
                       — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej                Zaleta produktu

                        sprawności, odlewany ze stopu
                        aluminiowo-krzemowego, wyjątkowo odporny na osa­
                        dzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 8-letnią gwa­
                        rancją
                       — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modu­
STANDARD                                                                                  2

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0063CS3718

WYMIARY                                                          Zmniejszone wymiary i ciężar
                                                            Łatwe instalowanie i konserwacja

1 Podłączenie zasilania c.o.: 3/4"

2 Podłączenie powrotu c.o.: 3/4"

3 Podłączenie gazu: 1/2"

4 Podłączenie przewodu powietrza: Ø 100 mm*

5 Odprowadzenie spalin: Ø 60 mm

6 Powrót zasilania wężownicy podgrzewacza
  c.w.u.: 1/2"

7 Zasilanie wężownicy podgrzewacza c.w.u.:
  1/2"

8 Odprowadzenie kondensatu: Ø 25 mm

9 Zawór bezpieczeństwa: Ø 15 mm

DANE TECHNICZNE

Kondensacja             Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)         C53, C43p, C C63,  (10)3
Śr. temperatura robocza:       Termostat zabezpieczający: 110°C   Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C        Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz  Klasa NOx: 6                     24T
Max. temperatura robocza: 90°C    Stopień ochrony: IP X4D (system B23, Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93,  6,1-24,8
                                                             5,5-23,8
Model                           MCR3 evo                15T                                35T
                                  kW                             99,1               8,5-35,7
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max             kW            6,1-15,8                              7,7-34,7
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                          5,5-14,9
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.       %                                                99,1
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                99,2
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.       %                                               110,4
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                      110,7                    110,5
Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr                                                              
813/2013:                                                             
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs         %                                                 94
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby               kW             94              94                   0,045
Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wła­                  0,035            0,035
sne elmax                             kW                                               0,056
Zużycie gazu ziemnego E/Lw (min-max)                            0,023            0,037
Zużycie gazu płynnego (propan) (min-max)            m3/h                                       0,83-3,68/1,01-4,50
Moc akustyczna Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m        m3/h    0,59-1,59/0,72-1,94     0,59-2,54/0,72-3,10                 0,41 - 1,42
Pojemność wodna                         dB(A)         0,29 - 0,61         0,29 - 0,98                  50/45
Masa netto                                         43/30            48/40                     1,5
Indeks ochrony elektrycznej                      l            1,4             1,4                    28
                                  kg              25              25                  IPX4D
                                  IP           IPX4D            IPX4D
                                                                                  35T
CENA NETTO                  MCR3 EVO               15T                24T                   7716671A
                        Indeks           7716669A             7716670A
                         PLN                                                     12 530
                                       11 070              11 180

                                                                 www.dedietrich.pl             77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82