Page 242 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 242

od 5,7 do            Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, z funkcją chłodzenia
                  17,1 kW             z produkcją ciepłej wody użytkowej

             KOMFORT               GSHP

                                B200 GSHL

                                         — Pompa ciepła wraz z solarnym podgrzewaczem c.w.u.,
                                          emaliowanym, ładowanym warstwowo wyposażonym
                                          w wymiennik płytowy połączony z pompą ładującą, oraz
                                          w wężownicę dla podłączenia instalacji solarnej

                                         — Podgrzewacz o takim samym wzornictwie jak pompa
                                          ciepła, umieszczony z lewej lub z prawej strony kotła

                                         — Ochrona przez „Titan Active System” (anoda niezuży­
                                          wająca się)

                                         — Zawór spustowy
                                         — Przewody połączeniowe pompa ciepła/podgrzewacz

                                          i czujnik c.w.u. objęte dostawą, regulowane nóżki
                                         — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją

                                                                             Zaleta produktu

             WYMIARY                                                                 Koncepcja modułowa
                                                                             Znaczny udział energii słonecznej
             1 Zasilanie obiegu c.o. G1
                                                                                 Titan Active System®

             3    Powrót z obiegu c.o. G1 (dostarczane z 2 za­
                  worami odcinającymi i filtrem)

                Zasilanie ob. kolektora geotermicznego G1
             5 1/4 (dostarczane z 1 zaworem odcin. wypo­

                saż. w manometr)

                Powrót z ob. kolektora geotermicznego G1
             6 1/4 (dostarczane z 2 zaworami odcinającymi

                i filtrem)

10            7    Odprowadzenie z zaworów bezpieczeństwa
                  (od strony kolektora, od strony c.o.)

             8 Odprowadzenie kondensatu

Geotermalne pompy ciepła 9    Odpowietrzniki automatyczne (strona kolekt.,
                  strona c.o.)

             10 Wypływ c.w.u. G 3/4

             11 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4

             12 Powrót z cyrkulacji G 3/4

             13 Miejsce zainstalowania czujnika solarnego

             14 Wlot wymiennika solarnego G1

             15 Wylot wymiennika solarnego G1

             (1) Nóżki regulowane od 10 do 30 mm

             DANE TECHNICZNE

             Max. temp. robocza c.w.u.: 95°C    Max. ciśnienie rob. w inst. solarnej: 6 bar
             Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

             Model GSHP                          V200 GSHL        5 MR    5 TR   9 MR   9 TR    12 MR   12 TR   15 TR
                                                        5 MR-E   5 TR-E   9 MR-E  9 TR-E   12 MR-E  12 TR-E  15 TR-E
             Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania           
             35°C)                                         A+++    A+++    A+++   A+++     A+++   A+++    A+++
             Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania           
             55°C)                                           A++    A++    A++  A++ A++          A++    A++
             Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody            %        A+     A+     A+  A+ A+           A+     A+
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                                  236 229
             (temp. zasilania 35°C)                          %        245    245    236               229    213
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs            %                        181    173
             (temp. zasilania 55°C)                          L       177    177    181               173    177
             Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh            L       115    115    115    115    115    115    115
             Pojemność zasobnika c.w.u.                      dB(A)        187    187    187    187    187    187    187
             Objętość solarna/objętość wspomagania                  kg     73/114   73/114   73/114   73/114   73/114   73/114   73/114
             Moc akustyczna                                       49     49     53     53     52     52     51
             Ciężar brutto V200 GSHL/B200 GSHL                          258/261  258/261  274/277  274/277  276/279  276/279  291/294

             * Dane podano dla warunków woda/woda.

             CENA NETTO               GSHP…/B200 GSHL      5 MR         5 TR    9 MR    9 TR        12 MR    12 TR   15 TR
                                        Indeks 7638362        7638364  7638366  7638369        7638371  7638374  7638376
                                        PLN   45 710        46 130   48 440   48 850        51 460   51 740   54 890

242 www.dedietrich.pl
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247