Page 241 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 241

od 5,7 do               Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, z funkcją chłodzenia
  17,1 kW                z produkcją ciepłej wody użytkowej

                   GSHP

                   V200 GSHL

                            — Pompa ciepła wraz z solarnym podgrzewaczem c.w.u.,
                             emaliowanym, ładowanym warstwowo wyposażonym
                             w wymiennik płytowy połączony z pompą ładującą, oraz
                             w wężownicę dla podłączenia instalacji solarnej

                            — Podgrzewacz umieszczony pod pompą ciepła dla utwo­
                             rzenia „kolumny” o jednolitym wzornictwie

                            — Ochrona przez „Titan Active System” (anoda niezuży­
                             wająca się)

                            — Zawór spustowy
                            — Przewody połączeniowe pompa ciepła/podgrzewacz

                             i czujnik c.w.u. objęte dostawą, regulowane nóżki
                            — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją
KOMFORT
                                                                Zaleta produktu
                                              Geotermalne pompy ciepła
WYMIARY                                                                 Koncepcja modułowa
                                                                Znaczny udział energii słonecznej
1 Zasilanie obiegu c.o. G1
                                                                    Titan Active System®

3 Powrót z obiegu c.o. G1 (dostarczane z 2 za­
  worami odcinającymi i filtrem)

   Zasilanie ob. kolektora geotermicznego G1
5 1/4 (dostarczane z 1 zaworem odcin. wypo­

   saż. w manometr)

   Powrót z ob. kolektora geotermicznego G1
6 1/4 (dostarczane z 2 zaworami odcinającymi

   i filtrem)

7 Odprowadzenie z zaworów bezpieczeństwa                                                             10
  (od strony kolektora, od strony c.o.)

8 Odprowadzenie kondensatu

9 Odpowietrzniki automatyczne (strona kolekt.,
  strona c.o.)

10 Wypływ c.w.u. G 3/4

11 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4

12 Powrót z cyrkulacji G 3/4

13 Miejsce zainstalowania czujnika solarnego

14 Wlot wymiennika solarnego G1

15 Wylot wymiennika solarnego G1

(1) Nóżki regulowane od 10 do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 95°C    Max. ciśnienie rob. w inst. solarnej: 6 bar
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Model GSHP                          V200 GSHL        5 MR    5 TR   9 MR   9 TR    12 MR   12 TR   15 TR
                                           5 MR-E   5 TR-E   9 MR-E  9 TR-E   12 MR-E  12 TR-E  15 TR-E
Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania           
35°C)                                         A+++    A+++    A+++   A+++     A+++   A+++    A+++
Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania           
55°C)                                           A++    A++    A++  A++ A++          A++    A++
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody            %        A+     A+     A+  A+ A+           A+     A+
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                                  236 229
(temp. zasilania 35°C)                          %        245    245    236               229    213
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs            %                        181    173
(temp. zasilania 55°C)                          L       177    177    181               173    177
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh            L       115    115    115    115    115    115    115
Pojemność zasobnika c.w.u.                      dB(A)        187    187    187    187    187    187    187
Objętość solarna/objętość wspomagania                  kg     73/114   73/114   73/114   73/114   73/114   73/114   73/114
Moc akustyczna                                       49     49     53     53     52     52     51
Ciężar brutto V200 GSHL/B200 GSHL                          258/261  258/261  274/277  274/277  276/279  276/279  291/294

* Dane podano dla warunków woda/woda.

CENA NETTO               GSHP…/V200 GSHL      5 MR         5 TR    9 MR    9 TR        12 MR    12 TR   15 TR
                           Indeks 7638363        7638365  7638367  7638370        7638372  7638375  7638377
                           PLN   45 710        46 130   48 440   48 850        51 460   51 740   54 890

                                                                     www.dedietrich.pl 241
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246