Page 245 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 245

Wyposażenie dodatkowe

GSHP

 ZALECANE ZESTAWY                                                GSHP - ZALECANE ZESTAWY
Zalecane zestawy GSHP/Podgrzewacz c.w.u.
                                                        GSHP
                Powierzch­    Qpr   GSHP    GSHP     GSHP            15 TR                       GSHP       GSHP
       Pojemność nia wymiany
BPB wężownicy                (kWh/24 h) 5MR/TR   9MR/TR   12MR/TR             -                       19 TR       27 TR
                         1,3    +      -      -             -                         -         -
           (l) m2           1,6    +      -      -             -                         -         -
                          2    +      +      +              +                         -         -
BPB 200        200 1,2           2,2    +      +      +              +                         -         -
                         2,2    +      +      +                                       -         -
BPB 300        300 1,7                                           GSHP - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

BPB 400        400 2,2

BPB 500        500 3,1

BEPC 300       300    2,5

+ Zestaw zalecany      - Zestaw niezalecany

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE – REGULACJE
Wyposażenie dodatkowe w zależności od podłączonych obiegów

                                       Rodzaj obiegu

           

                       c.w.u.   bezpośredni mieszaczowy bezp. + 1 miesz.                             2 x miesz.  bezp. + 2 x
                                                                                     miesz.
Konsola sterowni­     GSHP       1 x AD 212 fabrycznie 1 x AD 199 1 x AD 199                                1 x AD 199             10
cza                                                                            + 1 x AD 249  1 x AD 199
DIEMATIC iSystem                                                                            + 1 x AD 249
(1)(2)

(1) Każdy obieg grzewczy może być uzupełniony do wyboru o zdalne sterowanie AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52                                         Geotermalne pompy ciepła
(2) Możliwa kaskada do 10 pomp ciepła

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                          Pakiet                       Indeks   PLN

                 Zestaw kabli do termostatu zabezpieczającego                     HZ29                       7622431    460

                 Przewód łączeniowy dla termostatu zabezpieczającego do obiegu grzewczego z mie­                     AD285     100018924     810
                 szaczem, np. ogrzewania podłogowego. Zestaw nie zawiera termostatu zabezpie­
                 czającego.                                                        AD284     100018923 1 140

                 CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                                           AD251     100013306     540

                 Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                 wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                 datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                 (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

                 CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

                 Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
                 kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
                 Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                 (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
                 diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
                 umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

                 Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy

                 Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
                 współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
                 sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
                 dodatkowo moduł radiowy AD252.

                 Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                                          AD252     100013307     540

                 Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                 D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
                 grzewczego.

                 Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                  AD249                       100013304     690
                                                           AD199p                       88017017P     201
                 Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
                 trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                 mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
                 „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

                 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

                 Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                 cym.

                                                                                 www.dedietrich.pl 245
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250