Page 239 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 239

od 5,7 do               Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, z funkcją chłodzenia
  17,1 kW                z produkcją ciepłej wody użytkowej

                   GSHP

                   V200 GHL

                            — Pompa ciepła wraz z podgrzewaczem c.w.u., emaliowa­
                             nym, ładowanym warstwowo wyposażonym w wymien­
                             nik płytowy połączony z pompą ładującą

                            — Podgrzewacz umieszczony pod pompą ciepła dla utwo­
                             rzenia „kolumny” o jednolitym wzornictwie

                            — Ochrona przez „Titan Active System” (anoda niezuży­
                             wająca się)

                            — Zawór spustowy
                            — Przewody połączeniowe pompa ciepła/podgrzewacz

                             i czujnik c.w.u. objęte dostawą, regulowane nóżki
                            — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją
KOMFORT
                                                                 Zaleta produktu
                                              Geotermalne pompy ciepła
WYMIARY                                                                   Koncepcja modułowa
                                                                     Wysoka wydajność c.w.u
1 Zasilanie obiegu c.o. G1
                                                                       Titan Active System

3 Powrót z obiegu c.o. G1 (dostarczane z 2 za­
  worami odcinającymi i filtrem)

   Zasilanie ob. kolektora geotermicznego G1
5 1/4 (dostarczane z 1 zaworem odcin. wypo­

   saż. w manometr)

   Powrót z ob. kolektora geotermicznego G1
6 1/4 (dostarczane z 2 zaworami odcinającymi

   i filtrem)

7 Odprowadzenie z zaworów bezpieczeństwa                                                             10
  (od strony kolektora, od strony c.o.)

8 Odprowadzenie kondensatu

9 Odpowietrzniki automatyczne (strona kolekt.,
  strona c.o.)

10 Wypływ c.w.u. G 3/4

11 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4

12 Powrót z cyrkulacji G 3/4

13 Miejsce zainstalowania czujnika solarnego

14 Wlot wymiennika solarnego G1

15 Wylot wymiennika solarnego G1

(1) Nóżki regulowane od 10 do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Model GSHP                              V200 GHL     5 MR    5 TR   9 MR   9 TR    12 MR   12 TR   15 TR
                                           5 MR-E   5 TR-E   9 MR-E  9 TR-E   12 MR-E  12 TR-E  15 TR-E
Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania              
35°C)                                          A+++    A+++    A+++   A+++     A+++   A+++    A+++
Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania              
55°C)                                           A++    A++    A++  A++ A++          A++    A++
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody                                    A+ A+
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                     A+     A+     A+  236 229           A+     A+
(temp. zasilania 35°C)                             %
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                    245    245    236    181    173    229    231
(temp. zasilania 55°C)                             %
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh                    177    177    181    115    115    173    177
Cykl poboru (1)                                 %                       L     L
Pojemność znamionowa zasobnika c.w.u.                            115    115    115               115    115
Max. użyteczna objętość ciepłej wody (Vmax) (1)                 L      L     L     L    194    194      L     L
Czas podgrzewu (th) (1)                             L                     270    270
Pobór mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) (1)                  h     194    194    194   1h 05   0h 55    194    194
COP DHW (1)                                        270    270    270     38     38    270    270
Moc akustyczna                                  W    2h 10   2h 10   1h 05     2,7    2,7   0h 55   0h 50
Ciężar brutto V200 GHL/B200 GHL                                38     38     38     53     52     38     38
                                              2,7    2,7    2,7 259/262  261/264     2,7    2,6
(1) wg EN 16147 *Dane podano dla warunków woda/woda            dB(A)      49     49     53                52     51
                                        kg  243/246  243/246  259/262             261/264  276/279

CENA NETTO                    GSHP…/V200 GHL      5 MR      5 TR    9 MR    9 TR        12 MR    12 TR   15 TR
                               Indeks 7638341    7638344  7638346  7638348        7638350  7638352  7638354
                               PLN   44 700     45 410   47 560   48 000        50 440   50 850   52 740

                                                                     www.dedietrich.pl 239
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244