Page 240 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 240

od 5,7 do            Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, z funkcją chłodzenia
                  17,1 kW             z produkcją ciepłej wody użytkowej

             KOMFORT               GSHP

                                B200 GHL

                                         — Pompa ciepła wraz z podgrzewaczem c.w.u., emaliowa­
                                          nym, ładowanym warstwowo wyposażonym w wymien­
                                          nik płytowy połączony z pompą ładującą

                                         — Podgrzewacz o takim samym wzornictwie jak pompa
                                          ciepła, ustawiony obok niej

                                         — Ochrona przez „Titan Active System” (anoda niezuży­
                                          wająca się)

                                         — Zawór spustowy
                                         — Przewody połączeniowe pompa ciepła/podgrzewacz

                                          i czujnik c.w.u. objęte dostawą, regulowane nóżki
                                         — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją

                                                                             Zaleta produktu

             WYMIARY                                                                  Koncepcja modułowa
                                                                                  Wysoka wydajność c.w.u
             1 Zasilanie obiegu c.o. G1
                                                                                   Titan Active System

             3    Powrót z obiegu c.o. G1 (dostarczane z 2 za­
                  worami odcinającymi i filtrem)

                Zasilanie ob. kolektora geotermicznego G1
             5 1/4 (dostarczane z 1 zaworem odcin. wypo­

                saż. w manometr)

                Powrót z ob. kolektora geotermicznego G1
             6 1/4 (dostarczane z 2 zaworami odcinającymi

                i filtrem)

10            7    Odprowadzenie z zaworów bezpieczeństwa
                  (od strony kolektora, od strony c.o.)

             8 Odprowadzenie kondensatu

Geotermalne pompy ciepła 9    Odpowietrzniki automatyczne (strona kolekt.,
                  strona c.o.)

             10 Wypływ c.w.u. G 3/4

             11 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4

             12 Powrót z cyrkulacji G 3/4

             13 Miejsce zainstalowania czujnika solarnego

             14 Wlot wymiennika solarnego G1

             15 Wylot wymiennika solarnego G1

             (1) Nóżki regulowane od 10 do 30 mm

             DANE TECHNICZNE

             Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
             Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

             Model GSHP                              B200 GHL     5 MR    5 TR    9 MR    9 TR   12 MR    12 TR   15 TR
                                                        5 MR-E   5 TR-E  9 MR-E   9 TR-E  12 MR-E  12 TR-E  15 TR-E
             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania              
             35°C)                                         A+++    A+++    A+++    A+++    A+++    A+++    A+++
             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania              
             55°C)                                          A++    A++    A++    A++    A++    A++    A++
             Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody                 
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                    A+     A+     A+     A+     A+     A+     A+
             (temp. zasilania 35°C)                             %
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                    245    245    236    236    229    229    231
             (temp. zasilania 55°C)                             %
             Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh                    177    177    181    181    173    173    177
             Cykl poboru (1)                                %
             Pojemność znamionowa zasobnika c.w.u.                           115    115    115    115    115    115    115
             Max. użyteczna objętość ciepłej wody (Vmax) (1)                 L      L     L     L     L     L     L     L
             Czas podgrzewu (th) (1)                             L
             Pobór mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) (1)                  h    194    194    194    194    194    194    194
             COP DHW (1)                                       270    270    270    270    270    270    270
             Moc akustyczna                                 W    2h 10   2h 10   1h 05   1h 05   0h 55   0h 55   0h 50
             Ciężar brutto V200 GHL/B200 GHL                               38     38     38     38     38     38     38
                                                          2,7    2,7    2,7    2,7    2,7    2,7    2,6
             (1) wg EN 16147 *Dane podano dla warunków woda/woda            dB(A)      49     49     53     53     52     52     51
                                                     kg  243/246  243/246  259/262  259/262  261/264  261/264  276/279

             CENA NETTO                    GSHP…/B200 GHL      5 MR     5 TR    9 MR    9 TR        12 MR    12 TR   15 TR
                                            Indeks 7638340    7638342  7638345  7638347        7638349  7638351  7638353
                                            PLN   44 700    45 410   47 560   48 000        50 440   50 850   51 880

240 www.dedietrich.pl
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245