Page 237 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 237

od 5,7 do               Geotermalne pompy ciepła glikol/woda i woda/woda, z funkcją chłodzenia
   28 kW
                   GSHP

                   5-9-12 MR/TR, 15-19-27 TR

                          — Pompa ciepła glikol/woda lub woda/woda. Pobór energii przepływu od strony dolnego źródła
KOMFORT
                          za pośrednictwem wymienników glikolowych: poziome­ - manometr elektroniczny układu hydraulicznego, zawór
                                              Geotermalne pompy ciepła
                          go lub sond pionowych. Możliwy odbiór ciepła od wód     bezpieczeństwa i odpowietrznik

                          gruntowych                         - zestaw wspomagającej grzałki elektrycznej (dostępny

                          — Funkcja chłodzenia w standardzie             jako wyposażenie dodatkowe)

                          — Zasilanie elektryczne jednofazowe w modelach MR      - izolacja wyciszająca

                          lub trójfazowe w modelach TR                - zawór przełączający (c.o./c.w.u.) w modelach GSHP

                          — Moduł zawiera:                      5/9/12/15. Dla modeli GSHP 19/27 opcjonalny, należy za­

                          - wysokowydajną sprężarką hermetyczną typu scroll      mawiać oddzielnie.

                          - wymienniki płytowe: skraplacz i parownik         - Sterownik DIEMATIC iSystem, określający parametry

                          - zawór rozprężny, filtr osuszacz, presostaty niskiego   działania pompy ciepła i układów grzewczych pozwalają­

                          i wysokiego ciśnienia, zawór 4-drogowy rewersyjny,     cy na sterowanie pracą do trzech obiegów grzewczych,

                          - elektroniczne odciążenie rozruchu – softstarter      pompy cyrkulacji, funkcji chłodzenia.

                          - naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrów od strony pierwot­ — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją

                          nej (źródło) i drugie od strony wtórnej (ogrzewanie) tylko

                          w GSHP 5/9/12/15

                          - 2 pompy obiegowe o wsp. efektywności energetycznej

                          EEI<0,23 (od strony pierwotnej i wtórnej) w GSHP

                          5/9/12/15.Pompy obiegowe opcjonalnie dla GSHP 19

                          - przepływomierz od strony układu grzewczego i czujnik          Zaleta produktu

WYMIARY                                                           Produkt całkowicie wyposażony do
                                                                    modelu GSHP 15 TR
  - GHSP 5/9/12/15: zasilanie obiegu c.o. G1
                                                                        10
1 - GHSP 19/27: powrót z obiegu c.o. G1 1/4 (do­
  starczane z 2 zaworami odcinającymi i fil­

  trem)

  - GHSP 5/9/12/15: zasilanie ob. pierw. pod­

2 grzewacza c.w.u. (jeżeli jest zainstalowany)
  G1

  - GHSP 19/27: zasilanie obiegu c.o. G1 1/4

  - GHSP 5/9/12/15: powrót z obiegu c.o.

3 G1(dostarczane z 2 zaworami odcinającymi
  i filtrem)

  - GHSP 19/27: korek

  - GHSP 5/9/12/15: powrót z ob. pierw. pod­

4 grzewacza c.w.u. (jeżeli jest zainstalowany)
  G1

  - GHSP 19/27: korek

   Zasilanie ob. kolektora geotermicznego G1
5 1/4 (dostarczane z 1 zaworem odcin. wypo­

   saż. w manometr)

   Powrót z obiegu kolektora geotermicznego
6 G1 1/4 (dostarczane z 2 zaworami odcinający­

   mi i filtrem)

7 Odprowadzenie z zaworów bezpieczeństwa
  (od strony kolektora, od strony c.o.)

8 Odprowadzenie kondensatu

9 Odpowietrzniki automatyczne (strona dolne­
  go źródła, strona c.o.)

(1) Nóżki regulowane od 10 do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Graniczne temperatury robocze w trybie   Graniczne temperatury robocze w trybie Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu
grzania:                  chłodzenia:               grzewczym: 3 bar
woda: + 7°C/+ 80°C             woda: + 7°C/+ 25°C           Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu
kolektor (źródło): - 15°C/+ 35°C      kolektor (źródło): - 15°C/+ 35°C    kolektora: 3 bar

Model GSHP                                 5MR     5TR 9MR         9TR 12MR   12TR    15TR  19TR  27TR
                                     5MR-E     5TR-E 9MR-E       9TR-E 12MR-E 12-TR   15TR-E 19TR-E 27TR-E
Klasa energetyczna c.o.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania
35°C)                                  A+++       A+++ A+++        A+++ A+++     -E
Klasa energetyczna c.o.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania
55°C)                                                            A+++ A+++ A+++ A+++
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 35°C)                          A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 55°C)                        % 245 245 236 236 229 229 231 220 198
Moc cieplna (1)
COP (1)                               % 177 177 181 181 173 173 177 170 159
Pobór mocy elektrycznej (1)
Moc cieplna (2)                           kW 5,7 5,7 9,88 9,88 12,66 12,66 17,09 20,4 27,99
COP (2)
Pobór mocy elektrycznej (2)                       4,38 4,38 4,39 4,39 4,35 4,35                  4,5 4,28    4,1
Moc cieplna (3)
COP (3)                               kWe 1,3 1,3 2,25 2,25 2,91 2,91 3,8 4,76 6,83
Pobór mocy elektrycznej (3)
Moc cieplna (4)                           kW 5,39 5,39 9,41 9,41 12,21 12,21 16,35 20,05 26,82

                                     3,31 3,31 3,43 3,43 3,42 3,42 3,53 3,43 3,28

                                   kWe 1,63 1,63 2,74 2,74 3,57 3,57 4,63 5,84 8,17

                                   kW 7,42 7,42 12,95 12,95 16,58 16,58 22,27 28,11 35,25

                                     5,64 5,64 5,52 5,52 5,3 5,3 5,38 5,14 4,71

                                   kWe 1,31 1,31 2,34 2,34 3,13 3,13 4,14 5,47 7,49

                                   kW 7,01 7,01 12,51 12,51 15,94 15,94 21,44 26,95 34,4

                                                                    www.dedietrich.pl 237
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242