Page 246 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 246

Wyposażenie dodatkowe

             GSHP

              WYPOSAŻENIE DODATKOWE – REGULACJE                                                  Pakiet Indeks    PLN

             Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                    AD134 88017851     640

                                       Kabel BUS L=12 m
                                      Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
                                      z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
                                      MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
                                      DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

             Czujnik c.w.u.                                                             AD212P 100000030P   201
             Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                            HK27  100019114   1 180
             wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym Uwaga: Dla zasobników zewnętrz­
             nych np. BPB/BEPC należy zamówić 2szt czujnika.

             Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia

             Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                                           AD250P 100013305P   201
             Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy                           AD325   7714175   1 520
             urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

             GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem
             Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
             gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
             alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

     DD Control                                                                           Indeks    PLN

10            DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru                                                100016096PC   4 780

Geotermalne pompy ciepła De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji sterow­                                 4 780
             ników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym syste­
             mem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów                                    5 580
             wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do
             kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­
             darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie diagnostyczne dla
             służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3 przekaźniki –
             umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza
             błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC
             LTE wykorzystuje moduł LTE do łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego
             operatora z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
             obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

             DD Project Control Ethernet – moduł zdalnego nadzoru                                              100016096PCE

             De Dietrich Project Control Ethernet jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji ste­
             rowników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym sys­
             temem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą
             kotłów wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic
             Evolution. Do kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring
             przez przeglądarkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie dia­
             gnostyczne dla służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3
             przekaźniki – umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza
             alarmowe. Analiza błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu
             energetycznego. DDPC Ethernet wykorzystuje protokół TCP do łączenia z serwerem. Ważne by sieć,
             do której podpinamy moduł miała dostęp do Internetu i serwerów DNS.

             DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS                                            100016097BMS

             • Konwerter MODBUS TCP – DIEMATIC, który pozwala na połączenie większości systemów BMS bu­                           DC

             dynku z urządzeniami marki DeDietrich • Za pomocą konwertera można się komunikować z dowol­

             nym urządzeniem marki De Dietrich opartym o platformę Diematic – D3, M3 lub iSystem • Bez

             względu na ilość urządzeń – zawsze jeden moduł • Pozwala  na odczyt szczegółowych informacji na

             temat pracy urządzenia oraz zmiany najważniejszych parametrów • Konfiguracja za pomocą

             przeglądarki HTML, protokół MODBUS

246 www.dedietrich.pl
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251