Page 247 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 247

Wyposażenie dodatkowe

GSHP

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                     PAKIET    INDEKS
                     GSHP 5 MR Pompa ciepła gruntowa            HZ1    7612336
GSHP 1ST CONFIGURATION EXAMPLE      CDI-D Programowalny czujnik pokojowy        AD285   100018924
                     BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC         ER615    7620661
GSHP 5 MR                200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej       ER602    7607396
— 1 obieg bezpośredni ogrzewania     Czujnik c.w.u.                         100000030P
                     Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD212P   100013305P
  z przygotowaniem c.w.u. w niezależ­                            AD250P
  nym podgrzewaczu

                                                            10

GSHP 2ND CONFIGURATION EXAMPLE      ZESTAWIENIE                     PAKIET    INDEKS   Geotermalne pompy ciepła
                                                HZ7    7611656
GSHP 15 TR                                               2 x 100018924
                                               2 x AD285   7620661
— 1 obieg bezpośredni          GSHP 15 TR Pompa ciepła gruntowa           ER615    7607396
— 1 obieg mieszaczowy z przygotowa­   2 x CDI-D Programowalny czujnik pokojowy       ER602   100000030P
                                               AD212P   100013305P
  niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­                            AD250P   88017017P
czu BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC                            AD199p   100013304
                                                AD249
                     200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej

                     Czujnik c.w.u.

                     Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

                     Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

                     Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego

                                                    www.dedietrich.pl 247
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252