Page 248 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 248

Wyposażenie dodatkowe

             GSHP

              PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                                PAKIET    INDEKS
                                  GSHP 9 MR/V200 GHL Pompa ciepła gruntowa z podgrzewaczem c.w.u. warstwo­
             GSHP V200 GHL 1ST CONFIGURATION EXAMPLE wym                                      -    7638346
                                  CDI-D Programowalny czujnik pokojowy
             GSHP 9 MR/V200 GHL                                                 AD285   100018924
             — 1 obieg bezpośredni grzejnikowy    200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej                  ER602    7607396
             — 1 obieg c.w.u.                                                  AD250P   100013305P
                                  Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

10

Geotermalne pompy ciepła GSHP V200 GHL 2ND CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS
                                  GSHP 15 TR/V200 GHL Pompa ciepła gruntowa z podgrzewaczem c.w.u. warstwo­
             GSHP 15 TR/V200 GHL           wym                                       -    7638354
             — 1 obieg bezpośredni          2 x CDI-D Programowalny czujnik pokojowy
             — 1 obieg mieszaczowy          200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej                  2 x AD285 2 x 100018924
             — 1 obieg c.w.u.             Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady              ER602    7607396
                                  Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                   AD250P
                                  Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego              AD199p   100013305P
                                                                        AD249   88017017P
                                                                              100013304

248 www.dedietrich.pl
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253