Page 140 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 140

od 10,6 do          KOMFORT              Kompaktowe kotły kondensacyjne ze zintegrowanym modulującym palnikiem
       30 kW                            olejowym, do c.o. i c.w.u.

            do podłączenia do               Modulens O
           komina lub przewodu
                                   AFC-S../B 160 SL
               pow-spal.
                                            — W pakiecie z kotłem podgrzewacz c.w.u. emaliowany
4                                             z wężownicą

                                            — Podgrzewacz umieszczony w jednym rzędzie obok kotła,
                                              z prawej lub z lewej strony

                                            — Ochrona przez „Titan Active System” (anoda niezuży­
                                              wająca się)

                                            — Zawór spustowy, króciec cyrkulacji
                                            — Przewody połączeniowe kocioł-zasobnik montowane

                                              pod obudową kotła i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
                                              regulowane nóżki
                                            Jednostka dostawy: 4 pakiety

Olejowe kotły kondensacyjne            CE 1312CN5691

                                                                             Zaleta produktu

                     WYMIARY                                                     Doskonałe parametry sanitarne
                                                                              Aktywna Anoda Tytanowa

                     1 Zasilanie obiegu bezpośredniego G 1

                     2 Powrót z obiegu bezpośredniego G 1

                        Zasilanie/powrót ob. pierwotnego niezależ­
                        nego podgrzewacza c.w.u. G 3/4
                     3/4 (z pakietem MV33: Zestaw wewn. przewodów
                        połącz. niezależnego podgrzewacza c.w.u.
                        włącznie z pompą ładującą - opcja)

                        Zasilanie/powrót c.o. obieg mieszaczowy G1
                        (z pakietem MV 5: Zestaw wewn. przewodów
                     5/6 z zaworem 3-drogowym z siłownikiem, lub
                        z pakietem MV6: tylko zestaw przewodów
                        wewn. – opcje)

                     10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4

                     11 Wypływ c.w.u. G 3/4

                         Powrót pętli cyrkulacji G 3/4 (z pakietem ER            18          24          30
                     12 219: zestaw cyrkulacji dla             A (mm)       1130         1130         1200
                                                B (mm)       1175         1175         1245
                        podgrzewacza c.w.u. 160SL) 

                     13    Zawór spustowy c.w.u. z końcówką Ø
                         zewn. 14 mm

                     16 Zasilanie olejem G 3/8

                     17    Odprowadzenie kondensatu, przewód Ø
                         zewn. 25 mm

                     18 Króciec spalin (Ø 80 mm)

                     19    Przyłącze powietrzno-spalinowe (Ø 80/125
                         mm)

               (1) Zakres regulacji nóżek 0 do 20 mm.
               (2) W przypadku montażu filtra oleju z odpowietrzni­
               kiem wewnątrz obudowy

                     DANE TECHNICZNE

               Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
               Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

               Typ kotła AFC                                          18…          24…          30…
                                                            /B 160 SL       /B 160 SL       /B 160 SL

               Moc znamionowa kotła Pn przy 50/30°C                    kW 18 24 30

               Pojemność podgrzewacza c.w.u.                       l 160 160 160

               Moc wymiany c.w.u.                             kW 18 24 30

               Wydajność początk. w ciągu 10 min. Δt = 30 K                l/10 min          230          235    240

               Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K                     l/h 440 590 740

               Wydajność początkowa przy Δt = 30 K wg EN 13203              l/min           21 23,5             24

               Współczynnik strat ciepła (UA_S)                      W/K 1,78 1,78 1,78

               Masa netto                                 kg 201 201 221

               Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w ob. pierw.: 80°C, temp. ma­
               gazynowania c.w.u.: 60°C

               CENA NETTO                             AFC-S      18…/B 160 SL     24…/B 160 SL     30…/B 160 SL
                                                Indeks           7613748        7613750        7613752
                                                             43 920        44 330        44 640
                                                PLN

140 www.dedietrich.pl
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145