Page 144 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 144

Wyposażenie dodatkowe

               Modulens O

               WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

               Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                           Pakiet Indeks PLN

               Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                   AD249  100013304  690

               Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
               trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
               mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
               „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

               Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                        AD199p 88017017P  201

4 Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                                cym.

Olejowe kotły kondensacyjne Kabel BUS L=12 m                                   AD134  88017851  640

               Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution               201
               z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­             201
               MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
               DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.                              nz

               Czujnik c.w.u.                                    AD212P 100000030P
                                                          AD250P 100013305P
               Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej   AD315
               wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                          7676561

               Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

               Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
               urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

               VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza

               Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie naściennej,
               pozwala sterować i regulować 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Każdy z tych obiegów
               grzewczych może być obiegiem bezpośrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszają­
               cym z siłownikiem. Można łączyć szeregowo do 8 regulatorów VM DIEMATIC Evolution
               oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu­
               tion może być używany w powiązaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
               aby sterować dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u.  Może być wykorzystany przy połą­
               czeniu z jednym lub większą ilością źródeł ciepła wyposażonych w konsolę DIEMATIC
               Evolution lub IniControl 2, a także może być zintegrowany z DIEMATIC iSystem po­
               przez Modbus jako "SLAVE" (system wtórny). Regulator może pracować samodzielnie
               aby regulować obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od temperatury zewnętrznej (czujnik
               FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator może sterować kaskadą kotłów wyposażo­
               nych w konsolę DIEMATIC Evolution, posiada również wejście 0-10V, które może być
               skonfigurowane jako łącze telefoniczne ON/OFF. Stopień ochrony: IP 65. Drzwiczki na
               zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: długość: 320 mm, wyso­
               kość: 260 mm, głębokość: 130 mm.

144 www.dedietrich.pl
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149