Page 139 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 139

od 10,6 do               Kompaktowe kotły kondensacyjne ze zintegrowanym modulującym palnikiem
  30 kW                olejowym, do c.o. i c.w.u.

 do podłączenia do        Modulens O
komina lub przewodu
                 AFC-S…/VL 160 SL
    pow-spal.
                          — W zestawie z kotłem podgrzewacz c.w.u. o poj. 160 l
                            emaliowany z wężownicą, umieszczony poziomo pod
                            kotłem o jednolitym wzornictwie

                          — Ochrona przez „Titan Active System” (anoda niezuży­
                            wająca się)

                          — Zawór spustowy, króciec cyrkulacyjny, przewody połą­
                            czeniowe kocioł-zasobnik i czujnik c.w.u. w zakresie do­
                            stawy, regulowane nóżki

                          Jednostka dostawy: 4 pakiety
KOMFORT
                                                                                  4
                                              Olejowe kotły kondensacyjne
      CE 1312CN5691

                                                          Zaleta produktu

WYMIARY                                                         Zmniejszone wymiary
                                                            Duża wydajność c.w.u.

1 Zasilanie obiegu bezpośredniego G 1

2 Powrót z obiegu bezpośredniego G 1

    Zasilanie/powrót ob. pierwotnego niezależ­
    nego podgrzewacza c.w.u. G 3/4
3/4 (z pakietem MV33: Zestaw wewn. przewodów
    połącz. niezależnego podgrzewacza c.w.u.
    włącznie z pompą ładującą - opcja)

    Zasilanie/powrót c.o. obieg mieszaczowy G1
    (z pakietem MV 5: Zestaw wewn. przewodów
5/6 z zaworem 3-drogowym z siłownikiem, lub
    z pakietem MV6: tylko zestaw przewodów
    wewn. – opcje)

10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4

11 Wypływ c.w.u. G 3/4

    Powrót pętli cyrkulacji G 3/4 (z pakietem ER
12 219: zestaw cyrkulacji dla

    podgrzewacza c.w.u. 160SL)

13 Zawór spustowy c.w.u. z końcówką Ø
  zewn. 14 mm

16 Zasilanie olejem G 3/8

17 Odprowadzenie kondensatu, przewód Ø            Typ podgrzewacza
  zewn. 25 mm                            c.w.u.
                                             AFC-S 18 AFC-S 24       AFC-S 30
18 Króciec spalin (Ø 80 mm)                        -
                           A (mm)       -        1130   1130         1200
19 Przyłącze powietrzno-spalinowe (Ø 80/125     B (mm)     L 160 SL       1175   1175         1245
  mm)                        C (mm)     L 160 SL        1040   1040         1040
                           D (mm)                794    794         794
(1) Zakres regulacji nóżek 0 do 20 mm.
(2) W przypadku montażu filtra oleju z odpowietrzni­
kiem wewnątrz obudowy

 DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotła AFC-S                                     18…        24…         30…
                                         /VL 160 SL    /VL 160 SL      /VL 160 SL

Moc znamionowa kotła Pn przy 50/30°C              kW 18 24 30

Pojemność podgrzewacza c.w.u.                 l 160 160 160

Moc wymiany c.w.u.                       kW 16,2 22 27

Wydajność początk. w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K       l/10 min         230            235      240

Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K               l/h 400 535 670

Wydajność początkowa przy Δt = 30 K wg EN 13203        l/min           21 23,5                        24

Współczynnik strat ciepła (UA_S)                W/K 1,67 1,67 1,67

Masa netto                           kg 201 201 221

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w ob. pierw.: 80°C, temp. ma­
gazynowania c.w.u.: 60°C

CENA NETTO                       AFC-S      18 /VL 160 SL       24 /VL 160 SL    30 /VL 160 SL
                           Indeks          7614041          7614044       7614046
                                        42 540          42 800        43 280
                            PLN

                                                            www.dedietrich.pl 139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144