Page 141 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 141

Wyposażenie dodatkowe                                       MODULENS O AFC FF - WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

Modulens O                                             Pakiet                           Indeks   PLN

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"                              MV10                           100017736  1 140
Moduły hydrauliczne

                         Ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego

         Wewnętrzny zespół pompowy z mieszaczem z pompą klasy A              MV31                            7608112  3 740  4

         Zespół zaworu 3-drogowego wewn. (z siłownikiem) umożliwia podłączenie obiegu                                          Olejowe kotły kondensacyjne
         mieszaczowego. Zespół ten jest zamontowany pod obudową kotła i zawiera fabrycz­
         nie czujnik zasilania AD 199.

         Zestaw dostosowawczy zewnętrznego zaworu 3-drogowego               MV6 100016490                             590

         Zestaw dopasowania zewnętrznego zaworu 3-drogowego umożliwia podłączenie 2
         obiegów mieszaczowych na zewnątrz kotła.

         Zestaw dostosowawczy zewnętrznej pompy obiegowej                 MV30                            7608024  175

         Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A              EA143                           100020167 2 780

         Moduł hydrauliczny całkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposażony w pompę Wilo
         Yonos Para RS 25/6, dwa termometry zintegrowane z zaworami odcinającymi, zawór
         zwrotny klapowy.

         Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A              EA144                           100020168 3 950

         Moduł hydrauliczny całkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposażony w pompę Wilo
         Yonos Para RS 25/6, zawór 3-drogowy z siłownikiem, dwa termometry zintegrowane
         z zaworami odcinającymi, zawór zwrotny klapowy.

         Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi                        EA140                           100020164 1 460
         Wykorzystywany w przypadku instalacji z dwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.                                         183
         Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140               EA141                           100020165

         Zestaw połączeniowy G oraz R (1" i 3/4")                     BH84                            89557009  193

Akcesoria kotłów                                          Pakiet                           Indeks   PLN

         Naczynie wzbiorcze 18 litrów                            MV4                           100016432   670

         Neutralizator kondensatu                             FM155                           100004290 1 420
         Zestaw uzupełniający do neutralizatora kondensatu
                                                  FM156                           100004291 790

                                                                               www.dedietrich.pl 141
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146