Page 143 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 143

Wyposażenie dodatkowe

Modulens O

WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                            Pakiet  Indeks   PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                    AD324   7691375   1 380 4
                                             AD289   S103293    950
Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli   AD288            Olejowe kotły kondensacyjne
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie         S103295   2 170
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­  AD247P
wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­     AD248P 100012645P   440
gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera      FM46  100013138P   790
wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­              201
stalatora.                                            85757741

iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy

Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
zamontowany czujnik zewnętrzny.

iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy

Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).
Możliwe są 3 tryby pracy:
AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrożeniową.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
zewnętrzny.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy

Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AF60 Czujnik zewnętrzny

Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
pokojowymi

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące                 AD309  7663561   640
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­     AD308  7663618   350
tomatyką DIEMATIC Evolution.                               AD310  7663619   830
                                             AD321  7688305   399
S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

Wtyczki mostkujące BUS

                                                 www.dedietrich.pl 143
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148