Page 17 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 17

De Dietrich Smart

   De Dietrich Smart, to nowa aplikacja, za pomocą której można zdalnie sterować
          termostatem Smart. Zastąpi ona dotychczasową aplikację - Smart TC.

     P OPRAWIONA STABILNOŚĆ

Przy aplikacji Smart TC napotykaliśmy limit pojemności liczby użytkowników, co mogło dopro-
wadzać do występowania problemów z serwerem. Aplikacja De Dietrich Smart działa na nowej
platformie, która dostosowuje się do liczby użytkowników. Dzięki temu De Dietrich Smart jest
aplikacją, która jest gotowa na przyrost użytkowników.

            P RZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA

              Podczas opracowywania aplikacji De Dietrich Smart wiele uwagi poświęcono poprawie łatwości obsługi.
              Funkcje są jasno wyjaśnione, łatwe do znalezienia i szybkie do dostosowania.

     J AK MAM PRZEJŚĆ DO APLIKACJI
     DE DIETRICH SMART?

Od połowy kwietnia przenosimy obecnych użytkowników aplikacji Smart TC do aplikacji De
Dietrich Smart. Aby móc właściwie poprowadzić przejście, robimy to etapami. Spodziewamy się,
że do końca 2023 roku wszyscy użytkownicy zostaną przeniesieni do aplikacji De Dietrich Smart.

     A PLIKACJA DE DIETRICH SMART W 4 KROKACH

Po zaktualizowaniu Smart TC można łatwo przełączyć się na
De Dietrich Smart. Oto kilka kroków do aplikacji De Dietrich Smart.
W aplikacji Smart TC pojawi się wyskakujące okienko z prośbą
o przejście do nowej aplikacji. Otwórz sklep z aplikacjami za
pomocą linku w wyskakującym okienku i pobierz aplikację
De Dietrich Smart.
Utwórz konto z tymi samymi danymi, co w aplikacji Smart TC.
Historia i ustawienia, takie jak harmonogram, są automatycznie
przesyłane do aplikacji De Dietrich Smart.
Wprowadź kod weryfikacyjny, który otrzymasz e-mailem.
Utwórz nowe hasło (może być to samo co w starej aplikacji)
i zacznij korzystać z aplikacji De Dietrich Smart!
Uwaga! Może zajść potrzeba odłączenia termostatu Smart TC na minutę i ponownego podłączenia aby ułatwić jego logowanie na
nowym serwerze.

                                                         www.dedietrich.pl 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22