Page 13 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 13

RZĄDOWY PROGRAM DOFINANSOWANIA

     U RZĄDZENIA DE DIETRICH
     SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA

Nowoczesne urządzenia grzewcze marki De Dietrich, takie jak kondensa-
cyjne kotły gazowe i pompy ciepła, doskonale wpisują się w założenia pro-
gramu „Czyste Powietrze”, a także „Moje Ciepło”. Są oszczędne, ekolo-
giczne i wydajne. Nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery, które
zanieczyszczają powietrze i powodują powstawanie szkodliwego dla życia
smogu.

Walcz ze smogiem już dziś! Nie czekaj, odbierz dofinansowanie i wymień
stary piec na nowe urządzenie grzewcze!

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie Programów:
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz https://mojecieplo.gov.pl/

      ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Aby zdobyć dofinansowanie należy przejść przez kilka etapów.

1. Poznaj szczegóły                            5. Podpisz umowę

Przyjrzyj się przepisom, formularzom,                   Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
instrukcjom i regulaminowi naboru.                     WFOSiGW przygotuje umowę
                                      o dofinansowanie.

2. Zbadaj budynek                Jak zdobyć         6. Złóż wniosek o płatności
                      dofinansowanie?
Określ stan obecny domu i jego potrzeby.                  Przyznane środki mogą zostać wypłacone
Informacje o tym powinny znaleźć się w                   w kilku transzach po zrealizowaniu
audycie energetycznym lub przedstawione                  poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
w uproszczonej analizie energetycznej                   W przypadku wystąpienia zmian, należy
zweryfikowanej przez przedstawiciela                    wystąpić o zmiany w umowie.
WFOSiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
                                      7. Potwierdzenie
3. Wypełnij i złóż wniosek                          przedsięwzięcia

Nie zapomnij o wytycznych określonych                   Przedstawiciel WFOSiGW podczas wizyty
na stronie właściwego WFOSiGW oraz                     potwierdzi realizację projektu. Możliwa jest
o wymaganych dokumentach.                         także kontrola przedsięwzięcia w okresie
                                      jego trwałości w terminie do 3 lat.

4. Czekaj na wizytę                            8. Rozliczenie

Przedstawiciel WFOSiGW podczas odwiedzin                  Po pozytywnej weryfikacji realizacji
sprawdzi/potwierdzi, czy stan budynku jest                 projektu przez przedstawiciela WFOSiGW
zgodny z informacjami podanymi we wniosku.                 nastąpi jego rozliczenie.

     O PTYMALNE URZĄDZENIE
     DO TWOICH POTRZEB

Chcesz wymienić stare urządzenie grzewcze na nowe i nie wiesz jak się za
to zabrać i na co się zdecydować?

Służymy fachowym doradztwem, pomagamy dobrać najkorzyst-
niejsze rozwiązanie do Twoich potrzeb! Skontaktuj się z naszymi
autoryzowanymi instalatorami.

Autoryzowanych instalatorów De Dietrich znajdziesz na stronie:
serwis.dedietrich.pl.

                                                        www.dedietrich.pl 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18