Page 10 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 10

Eco-conceptionby EKOPROJEKT, OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE

ECO SOLUTIONS

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

      Z RÓWNOWAŻONY
      ROZWÓJ

  Strategia ECO SOLUTIONS jest narzędziem zgodnym z ideą
  zrównoważonego rozwoju naszej firmy, która polega na dos-
  tarczaniu klientom urządzeń grzewczych o wysokim standar-
  dzie, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko
  naturalne, społeczeństwo i gospodarkę.
  Nasze łatwe w użyciu i przyjazne użytkownikowi kotły, pom-
  py ciepła oraz systemy solarne i fotowoltaiczne są częścią
  przyszłości, w której wysoka sprawność, wydajność i troska
  o środowisko idą w parze.

  P OSZANOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH

                                     Począwszy od projektowania naszych urządzeń, przez wybór
                                     komponentów, technologię produkcji, system logistyczny
                                     aż po okres użytkowania i zużycie urządzenia, nasz proces
                                     dostawy urządzeń i usług zapewnia realną długoterminową
                                     wartość dla klienta końcowego z poszanowaniem zasobów
                                     naturalnych.

                                     •  Projektowanie
                                     •  Wybór komponentów do produkcji
                                     •  Technologia produkcji
                                     •  Pakowanie, transport i dystrybucja
                                     •  Instalacja i konserwacja
                                     •  Użytkowanie urządzenia
                                     •  Zużycie urządzenia

     O DPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako firma De Dietrich, należąca do Grupy BDR Thermea, jesteśmy dumni z bycia odpowiedzialnym producentem, a zaangażowanie
to znajduje odzwierciedlenie w naszych działaniach i relacjach ze środowiskiem naturalnym. Dzięki temu zobowiązaniu jesteśmy
w stanie zapewnić produkty i usługi, które są wysokiej jakości, niezawodne i trwałe, a także mają niewielki wpływ na środowisko.

   EKOPROJEKT I OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE

1 Znak ECO SOLUTIONS gwarantuje, że ofe-    1
  rowane produkty spełniają wymagania dy-
  rektyw europejskich Ekoprojektu i Oznako-             Eco-conception by            1
  wania Energetycznego            3                     2
                                  A++
2 Oznakowanie energetyczne informuje                A
  o sprawności produktu
                                   2
3 Skala, w jakiej określana jest sprawność
  urządzenia

10 www.dedietrich.pl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15