Page 19 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 19

ZESTAWY CHEMII KOTŁOWEJ

CHEMIA KOTŁOWA

Zagrożeniem dla sprawności instalacji grzewczej i działania urządzeń jest zarówno kamień kotłowy, jak i inne osady czy
korozja. Zadaniem instalatora jest zbadanie, czy parametry wody są optymalne, czy warto zainstalować urządzenie zmięk-
czające wodę.

Z kolei podczas regularnych przeglądów  Pakiet zabezpieczający do kotłów wiszących
instalator powinien korzystać z dobrej
jakości preparatów zabezpieczają-
cych, które pomogą zachować czystość
i poprawną pracę instalacji grzewczej.

Często w czasie okresowego przeglądu
okazuje się, że instalacja i urządzenie
wymagają czyszczenia, ponadto może
być konieczne usunięcie wytworzo-
nej warstwy kamienia kotłowego. Na
domiar złego możemy mieć do czynie-
nia z objawami korozji, gromadzenia się
szlamu czy innych osadów w instala-
cji. Niezbędne będzie wówczas zasto-
sowanie specjalistycznych preparatów.
Dobrze by instalator był wyposażony
w takie, które są polecane przez produ-
centa, a więc skuteczne i bezpieczne.

Najczęściej stosowaną chemią kotłową
są:
• preparaty do czyszczenia wymienników (inne do tych ze stali nierdzewnej, inne do stopu aluminium z krzemem) ze złogów,
osadów, trwałych zanieczyszczeń,
• odrdzewiacze, odkamieniacze, np. w sprayu,
• inhibitory do instalacji c.o.,
• inhibitory antymrozowe,
• środki czyszczące do usuwania szlamu, osadu oraz innych zanieczyszczeń w istniejących lub starych systemach centralnego
ogrzewania,
• środki do wykrywania nieszczelności i do uszczelniania,
• koncentraty na zład,
• preparaty do neutralizacji zużytych roztworów kwaśnych preparatów oczyszczających i kondensatów kotłowych.

Pakiet zabezpieczający do kotłów stojących i pomp ciepła Wśród przydatnego wyposażenia znaj-
                             dują się także specjalistyczne filtry
                             magnetyczne chroniące instalację
                             grzewczą przed działaniem czarnego
                             szlamu (zawiesiny tlenku żelaza, kamie-
                             nia kotłowego oraz osadów niemagne-
                             tycznych).

                             W BDR Thermea zależy nam, aby dostar-
                             czać instalatorom jak najbardziej kom-
                             pleksową ofertę, zawierającą również
                             preparaty i wyposażenie niezbędne przy
                             przeglądach. Dlatego rekomendujemy
                             środki marek Fernox czy Adey mając
                             pewność, że będą skuteczne i bezpiecz-
                             ne dla naszych urządzeń.

                             www.dedietrich.pl 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24