Page 133 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 133

od 250 do            Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy
  700 kW
                GT 430
  do podłączenia do
     komina        430-8 do 430-14

                        — Kotły GT 430-8 oraz GT 430-9 wprowadzono do obrotu     - B3: do sterowania palnika 1- lub 2-stopniowego, praca
                         przed 1.01.2018 roku z przeznaczeniem na wymianę      poprzez termostat kotła
                         identycznych pod względem parametrów urządzeń        - DIEMATIC-m3: z programowaną automatyką pogo­
                                                       dową, do sterowania palnika 1-, 2-stopniowego lub mo­
                        — Niskotemperaturowy kocioł olejowy/gazowy          dulującego, pozwala również na sterowanie kaskady do
                        — Roczna sprawność eksploatacyjna do 95,1%          10 kotłów
                        — Minimalna temperatura zasilania : 40°C           - K3: tylko w połączeniu z DIEMATIC-m3 do sterowania
                        — Korpus kotła wykonany z członów z żeliwa eutektyczne­    kotłów „podrzędnych“
                                                      — Możliwość dostawy z modułem zdalnego nadzoru DD
                         go (możliwość zamówienia w członach luzem lub korpu­    Project Control
                         su zmontowanego)                     — Palniki olejowe lub gazowe jako wyposażenie dodatko­
                        — Trzyciągowy przepływ spalin                 we
                        — Komora spalania o dużej objętości i niskim oporze od   — Możliwość dostawy bramki komunikacyjnej GTW26 do
                         strony gazowej                       systemów BMS z ModBus
                        — Drzwiczki palnika z zawiasami zamiennymi
                        — Wzmocniona izolacja, niskie straty postojowe       Jednostka dostawy: 2 możliwości
                        — Czujnik przepływu wyregulowany fabrycznie, w zakresie
                         dostawy                          • Korpus kotła w członach luzem + 6 do 8 pakietów zależnie
                        — 4 konsole sterownicze do wyboru z funkcją priorytetu   od modelu
                         c.w.u. (oprócz konsoli standard)             • Korpus kotła zmontowany + 6 do 8 pakietów zależnie od
                         - Standard: do sterowania palnika 1- lub 2-stopniowego,  modelu
                         instalacja z szafką sterowniczą w kotłowni
                                                               Zaleta produktu
PROJEKT   CE 1312AQ0951                                                                        5

                                              Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazoweWYMIARY Niezawodność i długotrwałość

1 Zasilanie c.o. Ø B (do spawania)

2 Powrót z c.o. Ø B (do spawania)

3 Spust Rp 2 (uszczelniony)

4 Otwór do odszlamiania Rp 2 1/2 (uszczelnio­
  ny)

(2) Konsola sterownicza boczna (określić w zamówie­
niu), to położenie na płycie bocznej wyznacza instalator
(3) Ø wpisane komory spalania: człon przedni: Ø 455
mm, człon pośredni : Ø 530 mm, Ø równoważna kom.
spal.: 573 mm
R: Gwint zewnętrzny
Rp: Gwint wewnętrzny
Ø C - Płyta oryginalna lub z uprzednio wykonanymi
otworami o średnicy podanej w zamówieniu

  konsola:      F GHKM               GT   Ø A zewn.  ØB            D       E       J     L      S
                                                                             1183
  standard      127 130 105 16 738       430-8     250 2”1/2          235      1427     1800   1505    1343
            ,5      05          430-9                                             1503
   B3, K3                        430-10     250 2”1/2          235      1427     1950   1665    1663
i DIEMATIC-m 3                      430-11                                             1823
           113 355 190 16 755               250 2”1/2          235      1427     2120   1825    1983
            ,5      90                                                         2143 
                                     300      3”       254      1447     2305   1985
                                                                             430-14
                             430-12     300      3”       254      1447     2465   2145      700

                             430-13     300      3”       254      1447     2625   2305     210,0
                                                                               91,8
                             430-14     300      3”       254      1447     2785   2465
                                                                               95,4
 DANE TECHNICZNE            Trob_min: 30°C            Zakres regul. termostatu 40 do 85°C                    645-700
                     Max. temperatura robocza: 90°C    Termostat zabezpieczający: 110°C
Niska temperatura            Max. ciśnienie robocze: 6 bar                                            0,87
Średnia temperatura robocza:                                                                 624
Trob_max: 90°C                                                                         2,5
                                                                               3057
Model                                GT     430-8     430-9     430-10    430-11   430-12  430-13
                                  kW       310      370       430     495    570    645
Moc kotła dla obciążenia pełnego 80/60⁰ C              kW      93,0
Moc kotła dla obciążenia częściowego 30%                            111,0      129,0    148,5   171,0   193,5
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o wg. 92/42/EWG dla obc.        %      92,1
pełnego i średniej temp. kotla 70⁰C                               92,2      91,7     92,2    92,1   91,8
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o wg. 92/42/EWG dla obc.        %      95,8
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                96,1      95,6     96,9    96,3   95,2
Zakres mocy użytecznej                       kW    250-310
Strata postojowa dla Δt=30K                     kW      0,58   310-370     370-430   430-495  495-570  570-645
Pojemność wodna                                  366      0,6      0,64     0,74    0,78   0,87
Ciśnienie w komorze spalania                      l     0,57      409       452     495    538    581
Masa netto                            mbar      1802      0,73      0,96      1,2   1,57     2
                                                        2238     2454    2638   2880
                                   kg            2072

                                                                     www.dedietrich.pl 133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138